Art 25 Condiții de acceptare la examen | Regulament

Acesta este un fragment din Regulamentul pentru autorizarea electricienilor, verificatorilor de proiecte, responsabililor tehnici cu execuția, precum și a experților tehnici de calitate și extrajudiciari în domeniul instalațiilor electrice din 20.12.2016. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  
Art 24 Condiții de acceptare la examen Art 26 Condiții de acceptare la examen

CAPITOLUL VI Procedura de autorizare - SECȚIUNEA a 2-a Condiții de acceptare la examen -
Art. 25. -

Solicitantul trebuie să dețină o diplomă de calificare care să se încadreze în una dintre următoarele calificări profesionale acceptabile (CPA):

a) CPA1: lucrători calificați absolvenți ai unor cursuri de calificare în domeniul energetic, electrotehnic, electromecanic sau al instalațiilor electrice pentru construcții;

b) CPA2: lucrători calificați absolvenți ai școlilor profesionale cu durată mai mică de 3 ani, specializați în domeniul energetic, electrotehnic, electromecanic sau al instalațiilor electrice pentru construcții;

c) CPA3: lucrători calificați absolvenți ai școlilor profesionale cu durată de 3 ani sau mai mare, specializați în domeniul energetic, electrotehnic, electromecanic sau al instalațiilor electrice pentru construcții;

d) CPA4: absolvenți de licee cu profil energetic, electrotehnic, electromecanic, instalații sau industrial, având specializare de lucrător calificat energetic, electrician, electrotehnist, electromecanic sau electrician pentru construcții;

e) CPA4.1: absolvenți de licee alt profil decât cel menționat anterior, care au absolvit, în plus, un curs postliceal de calificare în domeniul energetic, electrotehnic, electromecanic sau al instalațiilor electrice pentru construcții;

f) CPA5: absolvenți ai școlilor tehnice postliceale, școlilor de maiștri sau a unor cursuri de calificare postliceale, având diplomă de tehnician/maistru în domeniul energetic, electrotehnic, electromecanic sau al instalațiilor pentru construcții;

g) CPA6: subingineri, ingineri licențiați și ingineri diplomați, având diplomă în domeniul inginerie energetică, conform Nomenclatorului domeniilor, a structurilor instituțiilor de învățământ superior și a specializărilor/programelor de studii universitare și de licență acreditate sau autorizate să funcționeze provizoriu organizate de acestea;

h) CPA6.1: ingineri diplomați, având diplomă de licență în domeniul inginerie energetică și diplomă de master în specializarea electroenergetică;

i) CPA6.2: ingineri diplomați, având diplomă de licență în domeniul inginerie energetică și diplomă de master în specializarea energetică, precum și inginerii diplomați având specializarea informatizarea proceselor energetice/informatică industrială în energetică;

j) CPA6.3: subingineri, ingineri licențiați având diplomă în specializarea electroenergetică;

k) CPA7: subingineri, ingineri licențiați și ingineri diplomați, având diplome în unul dintre domeniile de studii universitare stabilite conform Nomenclatorului domeniilor, a structurilor instituțiilor de învățământ superior și a specializărilor/programelor de studii universitare și de licență acreditate sau autorizate să funcționeze provizoriu organizate de acestea: inginerie electrică/electrotehnică, inginerie electronică și telecomunicații, ingineria instalațiilor, ingineria sistemelor;

l) CPA7.1: subingineri, ingineri licențiați și ingineri diplomați, având diplome în domeniul inginerie electrică și una dintre specializările sisteme electrice, electrotehnică, electromecanică;

m) CPA7.2: subingineri, ingineri licențiați și ingineri diplomați, având diplome în domeniul inginerie electronică și telecomunicații și una dintre specializările electronică aplicată, electronică și telecomunicații sau echivalente acestora;

n) CPA7.3: subingineri, ingineri licențiați și ingineri diplomați, având diplome în domeniul ingineria instalațiilor, specializarea instalații pentru construcții;

o) CPA7.4: subingineri, ingineri licențiați și ingineri diplomați, având diplome în domeniul ingineria sistemelor, specializarea automatică;

p) CPA7.5: ingineri diplomați, având diplomă de licență în domeniul inginerie electrică și una dintre specializările sisteme electrice, electrotehnică, electromecanică, precum și diplomă de master în domeniul energetic/electric;

q) CPA8: subingineri, ingineri licențiați și ingineri diplomați, având diplome în alte domenii de studii universitare inginerești decât cele nominalizate la CPA7, conexe domeniului energetic/electric: inginerie minieră, inginerie de petrol și gaze, informatică aplicată în ingineria electrică, informatică industrială, inginerie economică în domeniile electric, electronic sau energetic, electromecanică navală, ingineria mediului, inginerie medicală, instalații și echipamente pentru protecția atmosferei, inginerie aerospațială sau echivalente acestora;

r) CPA8.1: ingineri diplomați, având diplomă de licență în domeniile/specializările nominalizate la CPA8, precum și diplomă de master într-o specializare în domeniul energetic;

s) CPA9: ingineri diplomați, având diplomă de licență în domeniul tehnic, precum și diplomă de master într-o specializare în domeniul energetic/electric.

Acesta este un fragment din Regulamentul pentru autorizarea electricienilor, verificatorilor de proiecte, responsabililor tehnici cu execuția, precum și a experților tehnici de calitate și extrajudiciari în domeniul instalațiilor electrice din 20.12.2016. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...