Art 21 Înscrierea la examen în vederea obținerii calității de electrician autorizat | Regulament

Acesta este un fragment din Regulamentul pentru autorizarea electricienilor, verificatorilor de proiecte, responsabililor tehnici cu execuția, precum și a experților tehnici de calitate și extrajudiciari în domeniul instalațiilor electrice din 20.12.2016. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  
Art 20 Înscrierea la examen în vederea obținerii calității de electrician autorizat Art 22 Înscrierea la examen în vederea obținerii calității de electrician autorizat

CAPITOLUL VI Procedura de autorizare - SECȚIUNEA 1 Înscrierea la examen în vederea obținerii calității de electrician autorizat -
Art. 21. -

(1) Vizarea periodică a adeverințelor de electrician autorizat, precum și autorizarea sau vizarea adeverințelor verificatorilor de proiecte și experților tehnici de calitate și extrajudiciari în domeniul instalațiilor electrice tehnologice sunt permise numai după ce aceștia fac dovada că au urmat în ultimul an un curs de pregătire teoretică în domeniul instalațiilor electrice, organizat de către instituții de învățământ superior, prin facultățile din domeniul electric/energetic sau de societăți comerciale de formare profesională autorizate conform legislației în domeniu.

(2) Cursurile prevăzute la alin. (1) trebuie să aibă un conținut corespunzător cel puțin tematicii și bibliografiei recomandate și publicate pe pagina de internet a autorității competente.

Acesta este un fragment din Regulamentul pentru autorizarea electricienilor, verificatorilor de proiecte, responsabililor tehnici cu execuția, precum și a experților tehnici de calitate și extrajudiciari în domeniul instalațiilor electrice din 20.12.2016. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...