Art 20 Înscrierea la examen în vederea obținerii calității de electrician autorizat | Regulament

Acesta este un fragment din Regulamentul pentru autorizarea electricienilor, verificatorilor de proiecte, responsabililor tehnici cu execuția, precum și a experților tehnici de calitate și extrajudiciari în domeniul instalațiilor electrice din 20.12.2016. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  
CAPITOLUL VI Procedura de autorizare -
Art 19 Procedura de autorizare
Art 21 Înscrierea la examen în vederea obținerii calității de electrician autorizat

CAPITOLUL VI Procedura de autorizare - SECȚIUNEA 1 Înscrierea la examen în vederea obținerii calității de electrician autorizat -
Art. 20. -

(1) Etapele procesului de autorizare prevăzut la art. 12 lit. a) sunt:

a) înscrierea la examenul de autorizare, denumit în continuare examen;

b) acceptarea de către Autoritatea competentă a cererii solicitantului de a participa la examen în calitate de candidat, pe baza documentelor prezentate;

c) examinarea candidaților, care se încadrează în procedurile ANRE;

d) emiterea adeverinței.

(2) Pentru înscrierea la examen, solicitantul înregistrează sau transmite prin serviciul poștal la Autoritatea competentă un dosar cuprinzând documentele precizate la art. 14.

Acesta este un fragment din Regulamentul pentru autorizarea electricienilor, verificatorilor de proiecte, responsabililor tehnici cu execuția, precum și a experților tehnici de calitate și extrajudiciari în domeniul instalațiilor electrice din 20.12.2016. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...