Art 19 Procedura de autorizare | Regulament

Acesta este un fragment din Regulamentul pentru autorizarea electricienilor, verificatorilor de proiecte, responsabililor tehnici cu execuția, precum și a experților tehnici de calitate și extrajudiciari în domeniul instalațiilor electrice din 20.12.2016. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  
Art 18 Procedura de autorizareCAPITOLUL VI Procedura de autorizare - SECȚIUNEA 1 Înscrierea la examen în vederea obținerii calității de electrician autorizat -
Art 20 Înscrierea la examen în vederea obținerii calității de electrician autorizat

CAPITOLUL VI Procedura de autorizare -
Art. 19. -

(1) Comisia de autorizare are competențele prevăzute la art. 17 și 18 și are în componență 5 membri: un președinte, un vicepreședinte, 2 experți și un secretar, numiți prin decizie a președintelui Autorității competente; cel puțin 3 membri fac parte din cadrul Autorității competente. Ședințele Comisiei de autorizare se programează de regulă în cele două sesiuni anuale menționate în anexa nr. 3.

(2) Din Comisia de autorizare pot face parte cadre didactice din învățământul superior din cadrul facultăților din domeniile energetică, caz în care Autoritatea competentă asigură, din fonduri proprii, cheltuielile aferente transportului, cazării și indemnizației pentru activitatea prestată.

(3) Membrii Comisiei de autorizare pot fi înlocuiți, în cazuri justificate, prin decizie a președintelui Autorității competente.

(4) Activitatea Comisiei de autorizare se desfășoară în prezența a minimum 4 membri.

Acesta este un fragment din Regulamentul pentru autorizarea electricienilor, verificatorilor de proiecte, responsabililor tehnici cu execuția, precum și a experților tehnici de calitate și extrajudiciari în domeniul instalațiilor electrice din 20.12.2016. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...