ADEVERINȚA Nr / de verificator de proiecte autorizat | Regulament

Acesta este un fragment din Regulamentul pentru autorizarea electricienilor, verificatorilor de proiecte, responsabililor tehnici cu execuția, precum și a experților tehnici de calitate și extrajudiciari în domeniul instalațiilor electrice din 20.12.2016. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  
ANEXA Nr. 6 la regulament - 6.1. Model de adeverință de expert tehnic de calitate și extrajudiciar autorizat ANRE -
ADEVERINȚA Nr / de expert tehnic de calitate și extrajudiciar autorizat

ANEXA Nr. 5 la regulament - 5.1. Model de adeverință de verificator de proiecte autorizat ANRE -
ADEVERINȚA Nr. . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . .
de verificator de proiecte autorizat

Numele . . . . . . . . . .

Prenumele . . . . . . . . . .

CNP . . . . . . . . . .

Prezenta adeverință conferă calitatea de verificator de proiecte autorizat pe durată nelimitată și este valabilă numai împreună cu un act de identitate. Calitatea de verificator de proiecte autorizat este condiționată de vizarea periodică a acestei adeverințe, precum și a adeverinței de electrician autorizat.

Titularul acestei adeverințe are competența să verifice proiectele de instalații electrice tehnologice numai la nivelul competențelor adeverinței de electrician autorizat deținute, în conformitate cu prevederile menționate în regulamentul de autorizare aprobat de ANRE.

Calitatea de verificator de proiecte autorizat impune titularului respectarea obligațiilor prevăzute în regulamentul de autorizare aprobat de ANRE.

Semnătura autorizată ANRE,

Ștampila

Loc ștampilă ANRE
Data vizării
. . . . . . . . . .
Loc ștampilă ANRE
Data vizării
. . . . . . . . . .
Loc ștampilă ANRE
Data vizării
. . . . . . . . . .
Loc ștampilă ANRE
Data vizării
. . . . . . . . . .
Loc ștampilă ANRE
Data vizării
. . . . . . . . . .
Următorul termen de vizare
. . . . . . . . . .
Următorul termen de vizare
. . . . . . . . . .
Următorul termen de vizare
. . . . . . . . . .
Următorul termen de vizare
. . . . . . . . . .
Următorul termen de vizare
. . . . . . . . . .

Acesta este un fragment din Regulamentul pentru autorizarea electricienilor, verificatorilor de proiecte, responsabililor tehnici cu execuția, precum și a experților tehnici de calitate și extrajudiciari în domeniul instalațiilor electrice din 20.12.2016. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...