Guvernul României

Hotărârea nr. 50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat

Modificări (...), Puneri în aplicare (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 28 ianuarie 2011

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. IV din Legea nr. 276/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. -

Se aprobă Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, prevăzute în anexa ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. -

La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 1.010/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 690 din 11 august 2006.

PRIM-MINISTRU
EMIL BOC

Contrasemnează:
Ministrul muncii, familiei
și protecției sociale,
Ioan Nelu Botiș
p. Ministrul administrației și internelor,
Gheorghe Emacu,
secretar de stat
Ministrul sănătății,
Cseke Attila
p. Ministrul finanțelor publice,
Gheorghe Gherghina,
secretar de stat

București, 19 ianuarie 2011.

Nr. 50.

ANEXĂ Puneri în aplicare (1)

NORME METODOLOGICE
de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat
Modificări (6)

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...