Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului - MECTS

Ordinul nr. 4799/2010 privind organizarea și desfășurarea examenului de bacalaureat - 2011

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 25 ianuarie 2011

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În baza prevederilor Legii învățământului nr. 84/1995*), republicată, cu modificările și completările ulterioare,

*) Legea învățământului nr. 84/1995, în vigoare la data emiterii prezentului ordin, a fost abrogată prin Legea educației naționale nr. 1/2011.

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 81/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul educației, cercetării, tineretului și sportului emite prezentul ordin.

Art. 1. -

Se aprobă Calendarul examenului de bacalaureat - 2011. Calendarul este prevăzut în anexa nr. 1.

Art. 2. -

Se aprobă Metodologia de organizare și desfășurare a examenului de bacalaureat - 2011. Metodologia este prevăzută în anexa nr. 2.

Art. 3. -

Se aprobă atribuțiile membrilor comisiilor de bacalaureat, prevăzute în anexa nr. 3.

Art. 4. -

Anexele nr. 1-3**) fac parte integrantă din prezentul ordin.

**) Anexele nr. 1-3 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 63 bis, care se poate achiziționa de la Centrul pentru relații cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", București, șos. Panduri nr. 1.

Art. 5. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 6. -

Direcția generală educație și învățare pe tot parcursul vieții, Direcția generală învățământ în limbile minorităților, relația cu Parlamentul și partenerii sociali, Direcția generală învățământ superior, echivalarea și recunoașterea studiilor și diplomelor, Centrul național de evaluare și examinare, inspectoratele școlare județene/al municipiului București și unitățile de învățământ duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Ministrul educației, cercetării, tineretului și sportului,
Daniel Petru Funeriu

București, 31 august 2010.

Nr. 4.799.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...