Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Art. I. -

Anexa nr. 2 "Instrucțiuni de completare a formularului (301) «Decont special de taxă pe valoarea adăugată»" la Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 75/2010 pentru aprobarea modelului și conținutului formularului (301) "Decont special de taxă pe valoarea adăugată", publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 59 din 26 ianuarie 2010, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La punctul I "Contribuabilii care au obligația să depună decontul special de taxă pe valoarea adăugată", cu referire la secțiunea 1, după paragraful al treilea se introduce un nou paragraf, cu următorul cuprins:

"

În această secțiune se declară și achizițiile intracomunitare de mijloace de transport care nu sunt considerate noi conform art. 1251 alin. (3) din Codul fiscal, efectuate de persoanele înregistrate în scopuri de TVA conform art. 1531 din Codul fiscal, pentru care se datorează taxă pe valoarea adăugată în România."

2. La punctul II "Depunerea decontului special de taxă pe valoarea adăugată", paragraful al treilea se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Formularul se întocmește potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 1 la ordin și se depune după cum urmează:

a) până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care ia naștere exigibilitatea operațiunilor prevăzute la secțiunile 1, 3, 4 și 4.1 din formularul (301) «Decont special de taxă pe valoarea adăugată», cu excepția achizițiilor intracomunitare de mijloace de transport care nu sunt considerate noi conform art. 1251 alin. (3) din Codul fiscal, pentru care se datorează taxă pe valoarea adăugată în România;

b) înainte de înmatricularea în România a unui mijloc de transport nou sau a unui mijloc de transport care nu este considerat nou conform art. 1251 alin. (3) din Codul fiscal și pentru care se datorează taxa, dar nu mai târziu de data de 25 a lunii următoare celei în care ia naștere exigibilitatea taxei aferente achiziției intracomunitare de astfel de mijloace de transport. Dacă în aceeași lună persoana impozabilă efectuează mai multe achiziții intracomunitare de mijloace de transport noi sau de mijloace de transport care nu sunt considerate noi conform art. 1251 alin. (3) din Codul fiscal, taxabile în România, aceasta poate depune mai multe deconturi speciale de taxă pentru aceeași lună, fără a bifa căsuța «Declarație rectificativă»."

Mergi la:
Art I
Art II
Art III
Art IV

Acesta este un fragment din Ordinul nr. 30/2011 privind modificarea și completarea anexei nr. 2 la Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 75/2010 pentru aprobarea modelului și conținutului formularului (301) Decont special de taxă pe valoarea adăugată. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...