Înalta Curte de Casație și Justiție - Secția Civilă

Decizia nr. 1943/2016

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

SURSA: scj.ro

Asupra cauzei civile de față, constată următoarele:

Prin acțiunea înregistrată pe rolul Tribunalul București la data de 07 ianuarie 2010 sub nr. x/3/2010, reclamantul A. a solicitat obligarea pârâților B., Ministerul Public - Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, Ministerul Public - Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Timișoara, Direcția Generală a Finanțelor Publice Timiș, Statul Român, prin Ministerul Finanțelor Publice, și Ministerul Finanțelor Publice a pârâților, în solidar, la plata sumei de 6.000.000 RON cu titlu de daune morale și la plata cheltuielilor de judecată.

În motivarea cererii, reclamantul a arătat că a fost trimis în judecată în mod nejustificat prin rechizitoriul întocmit de pârâta B., fost procuror, care a instrumentat Dosarul nr. x/P/2005 al Parchetului de pe lângă Curtea de Apei Timișoara și alte dosare ale aceleiași unități de parchet împotriva sa sau a altor membri ai familiei sale.

A arătat că trimiterea în judecată i-a cauzat imense prejudicii de ordin moral și material, imaginea și reputația sa având mult de suferit, iar impactul negativ asupra percepției opiniei publice a fost amplificat și de apariția, în presă, a unor materiale având la baza portretul fals, de infractor, pe care i l-a creionat fostul procuror atât prin rechizitoriul emis și intrat în spațiul public, cât și pe baza informațiilor primite de presă de la pârâți, în cursul urmăririi penale dar și ulterior trimiterii în judecată.

Raportându-se la vârsta sa, a arătat că suferința de ordin moral pe care i-a pricinuit-o trimiterea în judecată pe nedrept s-a repercutat și asupra sănătății sale, care s-a deteriorat generându-i o situație medicală tot mai precară, motiv pentru care a solicitat obligarea pârâților B., Ministerul Public de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, Ministerul Public de pe lângă Curtea de Apel Timișoara în solidar la plata sumelor de bani sus-menționate, în temeiul art. 1000 alin. (3) C. civ.

În drept, reclamantul și-a întemeiat cererea pe prevederile art. 998, art. 999, art. 1000 alin. (3) C. civ., art. 47 și urm. C. proc. civ., Decretul nr. 167/1958, dispozițiile Legii nr. 10/2001, Decretul nr. 31/1954.

La data de 07 iunie 2010, reclamantul A. a depus cerere precîzatoare prin care a completat acțiunea și a solicitat în principal obligarea pârâților la acordarea de despăgubiri în cuantum de 8.000.000 RON cu titlu de daune morale și, în subsidiar, obligarea pârâților să publice considerentele și dispozitivul hotărârii pe cheltuiala lor într-un ziar de largă circulație locală în municipiul Timișoara, precum și într-un ziar central de largă circulație, în termen de 15 zile de la rămânerea irevocabilă a hotărârii pronunțate, sub sancțiunea plății unor daune cominatorii de 100 RON/zi, pentru fiecare zi de întârziere începând cu data la care se împlinește termenul de 15 zile pentru îndeplinirea obligației de publicare și până la data executării efective a obligației de publicare a hotărârii.

În drept reclamantul și-a întemeiat cererea precizatoare pe dispozițiile art. 998, art. 999, art. 1000 alin. (3) C. civ., art. 1 alin. (3) și (5), art. 13, art. 16, art. 20, art. 21, art. 22, art, 23, art. 26, art. 52 alin. (3), art. 124 alin. (1), art. 132 alin. (1) din Constituția României, art. 6, 8, 14 din Convenția pentru apărarea drepturilor și libertăților fundamentale ale omului, art. 1 din Primul protocol adițional Ia Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene, alte dispoziții și temeiuri de drept: art. 47 și urm. C. proc. civ., dispozițiile Legii nr. 10/2001, Decretul nr. 31/1954, Legea nr. 303/2004, Legea nr. 304/2004, Legea nr. 5/1992, jurisprudența C.E.D.O., precum și orice reglementări internaționale în materie de drepturile și libertăți fundamentale a!e omului, Tratatul de Pace de la Paris din 1947, Declarația universală a drepturilor și libertăților fundamentale ale omului, art. 15 lit. f), Legea nr. 146/1997, Decizia nr. 778/2009 prin care Curtea Constituțională a admis excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1 pct. 4 din O.G. nr. 34/2001.

Prin sentința civilă nr. 549 din 9 mai 2014, Tribunalul București, secția a IV-a civilă, a admis excepția puterii de lucru judecat, invocată din oficiu și a respins cererea formulată de reclamant în contradictoriu cu pârâții B., Ministerul Public, Statul Român, prin Ministerul Finanțelor Publice, Direcția Generală a Finanțelor Publice Timiș, ca inadmisibilă.

Pentru a hotărî astfel, prima instanță a reținut că, în ședința publică din data de 04 octombrie 2013, s-a dispus suspendarea cauzei până la soluționarea irevocabilă a Dosarului nr. x/3/2009* pentru a se evita încălcarea autorității de lucru judecat.

Prin sentința civilă nr. 1809 din 11 octombrie 2012 pronunțată de Tribunalul București, secția a V-a civilă, în Dosarul nr. x/3/2009*, s-a respins cererea reclamantului de obligare a pârâților la plata de daune morale ca fiind introdusă împotriva unor persoane lipsite de calitate procesuală pasivă.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...