Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului - MECTS

Ordinul nr. 5925/2010 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învățământ preuniversitar particular Liceul Teoretic Muntele de Foc din localitatea Câmpenița

Modificări (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 17 ianuarie 2011

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Având în vedere prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările ulterioare,

luând în considerare dispozițiile Legii învățământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

ținând cont de dispozițiile Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar (ARACIP), cu modificările ulterioare,

luând în considerare dispozițiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare instituțională în vederea autorizării, acreditării și evaluării periodice a organizațiilor furnizoare de educație,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de funcționare provizorie a unităților de învățământ preuniversitar, precum și a Standardelor de acreditare și de evaluare periodică a unităților de învățământ preuniversitar,

luând în considerare Hotărârea Consiliului ARACIP nr. 12 din 14 decembrie 2010 privind propunerea de acordare a acreditării pentru unitățile de învățământ preuniversitar particular evaluate în perioada noiembrie-decembrie 2010,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 81/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, cu modificările ulterioare,

ministrul educației, cercetării, tineretului și sportului emite prezentul ordin.

Art. 1. -

Se acordă acreditarea pentru unitatea de învățământ preuniversitar particular Liceul Teoretic "Muntele de Foc", având sediul în localitatea Câmpenița, Str. Principală nr. 222, județul Mureș, pentru nivelurile de învățământ "primar" și "gimnazial", limba de predare "română", forma de învățământ "zi". Modificări (1)

Art. 2. -

Unitatea de învățământ preuniversitar particular Liceul Teoretic "Muntele de Foc" din localitatea Câmpenița, acreditată potrivit dispozițiilor art. 1, este persoană juridică de drept privat și de interes public, parte a sistemului național de învățământ, și beneficiază de toate drepturile și obligațiile prevăzute de lege, începând cu anul școlar 2011-2012. Modificări (1)

Art. 3. -

(1) Unitatea de învățământ preuniversitar particular Liceul Teoretic "Muntele de Foc" din localitatea Câmpenița dispune de patrimoniu propriu, care nu poate fi înstrăinat sau diminuat și va fi utilizat numai în interesul învățământului. Modificări (1)

(2) În cazul desființării, dizolvării sau lichidării, patrimoniul unității de învățământ preuniversitar particular Liceul Teoretic "Muntele de Foc" din localitatea Câmpenița revine fondatorilor. Modificări (1)

Art. 4. -

Personalul didactic, didactic auxiliar și personalul nedidactic din unitatea de învățământ autorizată, angajat conform prevederilor legii, se preia la unitatea de învățământ preuniversitar particular acreditată Liceul Teoretic "Muntele de Foc" din localitatea Câmpenița. Modificări (1)

Art. 5. -

Unitatea de învățământ preuniversitar particular Liceul Teoretic "Muntele de Foc" din localitatea Câmpenița este monitorizată și controlată periodic de către Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar, în colaborare cu Inspectoratul Școlar al Județului Mureș, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării. Modificări (1)

Art. 6. -

Asociația "Educație pentru o viață sănătoasă" din localitatea Câmpenița, unitatea de învățământ preuniversitar particular acreditată Liceul Teoretic "Muntele de Foc" din localitatea Câmpenița, Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar, respectiv Inspectoratul Școlar al Județului Mureș vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin. Modificări (1)

Art. 7. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul educației, cercetării, tineretului și sportului,
Daniel Petru Funeriu

București, 28 decembrie 2010.

Nr. 5.925.

;
se încarcă...