Guvernul României

Hotărârea nr. 16/2011 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiție Modernizarea infrastructurii privind siguranța circulației pe DN 1, în sate lineare și puncte negre

Modificări (1), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 17 ianuarie 2011

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 42 alin. (1) lit. a) și alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 11 alin. (2) lit. e) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 84/2003 pentru înființarea Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome "Administrația Națională a Drumurilor din România", aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 47/2004, cu modificările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. -

Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiție "Modernizarea infrastructurii privind siguranța circulației pe DN 1, în sate lineare și puncte negre" în județele Ilfov, Prahova, Brașov, Sibiu, Alba, Cluj, Bihor, prevăzuți în anexele nr. 1-8, ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. -

Finanțarea obiectivului de investiție menționat la art. 1 se va face de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, în limita sumelor prevăzute anual cu această destinație, și din Fondul European de Dezvoltare Regională în cadrul POS-T, axa prioritară nr. 3 "Modernizarea sectorului de transport în scopul creșterii protecției mediului și a sănătății publice și a siguranței pasagerilor", domeniul major de intervenție nr. 3.2 "Îmbunătățirea siguranței traficului pentru toate modurile de transport".

Art. 3. -

Ministerul Transporturilor și Infrastructurii răspunde de modul de utilizare a sumei prevăzute în anexe, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

PRIM-MINISTRU
EMIL BOC

Contrasemnează:
Ministrul transporturilor și infrastructurii,
Anca Daniela Boagiu
Ministrul dezvoltării regionale și turismului,
Elena Gabriela Udrea
Ministrul finanțelor publice,
Gheorghe Ialomițianu

București, 5 ianuarie 2011.

Nr. 16.

ANEXA Nr. 1

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI
ai obiectivului de investiție "Modernizarea infrastructurii privind siguranța circulației pe DN 1, în sate lineare și puncte negre"

Titular: Ministerul Transporturilor și Infrastructurii

Beneficiar: Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România

Amplasament: DN 1: Săftica km 23+940-25+235, Tâncăbești km 27+600-29+900, Ciolpani km 32+903-37+000, Potigrafu km 40+220-41+950, Puchenii Moșneni km 43+050-45+310, Puchenii Mari km 45+310-46+500, Bărcănești-Românești km 48+600-53+600, PN km 78+985-79+985, Bănești km 87+950-89+050, PN km 91+200-92+700, Cornu km 94+500-95+500, Nistorești km 101+220-103+400, Comarnic km 105+490-111+100, Sinaia km 118+800-125+700, Predeal km 138+830-144+000, Timișu de Sus km 147+580-149+700, Săcel km 326+631-327+300, Apoldu de Sus km 338+776-340+460, Miercurea Sibiului km 344+071-345+750, PN km 386+900-387+900, Sântimbru km 387+684-388+000, Unirea km 424+669-427+150, Tureni km 455+500-456+800, Vâlcele km 463+159-464+400, Feleacu km 466+500-469+400, Florești km 482+597-487+500, Gilău km 491+517-496+100, Căpușu Mare km 500+928-503+500, Păniceni km 512+020-513+200, Ciucea km 548+150-549+800, Aușeu km 582+000-583+200, Tinăud km 586+700-588+850, Aleșd km 589+573-597+050, Oșorhei km 619+316-622+200. Modificări (1)

Indicatori tehnico-economici

Valoarea totală a investiției (inclusiv T.V.A.) 185.718 mii lei*)
(1 euro - 4,2243 lei, la data de 25 ianuarie 2010) (inclusiv T.V.A.)
Din care C+M (inclusiv T.V.A.) 155.505 mii lei
Eșalonarea investiției:
Anul I INV 92.850 mii lei
C+M 78.500 mii lei
Anul II INV 92.868 mii lei
C+M 77.005 mii lei
Capacități:
Insulă separatoare sens circulație 1.111,2 m
Amenajare trotuare 52.045,0 m
Treceri pietoni cu refugii centrale 93,0 buc.
Separator median între sensuri 25.579,0 m
Amenajare alveole autobuz 81,0 buc.
Implementare întoarceri în U 11,0 buc.
Girații 10,0 buc.
Durata de realizare a investiției: 24 de luni

*) Valoarea se va actualiza potrivit evoluției ulterioare a prețurilor.

Factori de risc:

Obiectivul se va proteja antiseismic conform Normativului P/100/1/2006, cu modificările ulterioare.

Finanțarea investiției:

Finanțarea obiectivului se va face de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, în limita sumelor prevăzute anual cu această destinație, și din Fondul European de Dezvoltare Regională în cadrul POS-T, axa prioritară nr. 3 "Modernizarea sectorului de transport în scopul creșterii protecției mediului și a sănătății publice și a siguranței pasagerilor", domeniul major de intervenție nr. 3.2 "Îmbunătățirea siguranței traficului pentru toate modurile de transport".

ANEXA Nr. 2

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI
ai obiectivului de investiție "Modernizarea infrastructurii privind siguranța circulației pe DN 1, în sate lineare și puncte negre"

Titular: Ministerul Transporturilor și Infrastructurii

Beneficiar: Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România

Amplasament: DN 1: Sinaia km 118+800-125+700 Modificări (1)

Indicatori tehnico-economici:

Valoarea totală a investiției (inclusiv T.V.A.) 9.026 mii lei*)
(1 euro = 4,2243 lei, la data de 25 ianuarie 2010) (inclusiv T.V.A.)
Din care C+M (inclusiv T.V.A.) 7.355 mii lei
Eșalonarea investiției:
Anul I INV 4.500 mii lei
C+M 3.700 mii lei
Anul II INV 4.526 mii lei
C+M 3.655 mii lei
Capacități:
Insulă separatoare sens circulație - m
Amenajare trotuare 1.330,0 m
Treceri pietoni cu refugii centrale 4,0 buc.
Separator median între sensuri - m
Amenajare alveole autobuz 5,0 buc.
Implementare întoarceri în U - buc.
Girații 1,0 buc.
Durata de realizare a investiției: 24 de luni

*) Valoarea se va actualiza potrivit evoluției ulterioare a prețurilor.

Factori de risc

Obiectivul se va proteja antiseismic conform Normativului P/100/1/2006, cu modificările ulterioare.

Finanțarea investiției

Finanțarea obiectivului se va face de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, în limita sumelor prevăzute anual cu această destinație, și din Fondul European de Dezvoltare Regională în cadrul POS-T, axa prioritară nr. 3 "Modernizarea sectorului de transport în scopul creșterii protecției mediului și a sănătății publice și a siguranței pasagerilor", domeniul major de intervenție nr. 3.2 "Îmbunătățirea siguranței traficului pentru toate modurile de transport".

ANEXA Nr. 3

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI
ai obiectivului de investiție "Modernizarea infrastructurii privind siguranța circulației pe DN 1, in sate lineare și puncte negre"

Titular: Ministerul Transporturilor și Infrastructurii

Beneficiar: Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România

Amplasament: DN 1: Săftica km 23+940-25+235, Tâncăbești km 27+600-29+900, Ciolpani km 32+903-37+000, Potigrafu km 40+220-41+950. Modificări (1)

Indicatori tehnico-economici:

Valoarea totală a investiției (inclusiv T.V.A.) 25.191 mii lei*)
(1 euro = 4,2243 lei, la data de 25 ianuarie 2010) (inclusiv T.V.A.)
Din care C+M (inclusiv T.V.A.) 20.955 mii lei
Eșalonarea investiției:
Anul I INV 12.600 mii lei
C+M 11.000 mii lei
Anul II INV 12.591 mii lei
C+M 9.955 mii lei
Capacități:
Insulă separatoare sens circulație - m
Amenajare trotuare 13.797,0 m
Treceri pietoni cu refugii centrale 6,0 buc.
Separator median între sensuri 7.670,0 m
Amenajare alveole autobuz 16,0 buc.
Implementare întoarceri în U 6,0 buc.
Girații - buc.
Durata de realizare a investiției: 24 de luni

*) Valoarea se va actualiza potrivit evoluției ulterioare a prețurilor.

Factori de risc

Obiectivul se va proteja antiseismic conform Normativului P/100/1/2006, cu modificările ulterioare.

Finanțarea investiției

Finanțarea obiectivului se va face de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, în limita sumelor prevăzute anual cu această destinație, și din Fondul European de Dezvoltare Regională în cadrul POS-T, axa prioritară nr. 3 "Modernizarea sectorului de transport în scopul creșterii protecției mediului și a sănătății publice și a siguranței pasagerilor", domeniul major de intervenție nr. 3.2 "Îmbunătățirea siguranței traficului pentru toate modurile de transport."

ANEXA Nr. 4

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI
ai obiectivului de investiție "Modernizarea infrastructurii privind siguranța circulației pe DN 1, în sate lineare și puncte negre"

Titular: Ministerul Transporturilor și Infrastructurii

Beneficiar: Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România

Amplasament: DN 1: PN km 78+985-79+985, Bănești km 87+950-89+050, PN km 91+200-92+700, Cornu km 94+500-95+500, Nistorești km 101+220-103+400, Predeal km 138+830-144+000, Timișu de Sus km 147+580-149+700. Modificări (1)

Indicatori tehnico-economici:

Valoarea totală a investiției (inclusiv T.V.A.) 30.902 mii lei*)
(1 euro = 4,2243 lei, la data de 25 ianuarie 2010) (inclusiv T.V.A.)
Din care C+M (inclusiv T.V.A.) 25.982 mii lei
Eșalonarea investiției:
Anul I INV 15.500 mii lei
C+M 13.000 mii lei
Anul II INV 15.402 mii lei
C+M 12.982 mii lei
Capacități:
Insulă separatoare sens circulație 111,2 m
Amenajare trotuare 8.097,0 m
Treceri pietoni cu refugii centrale 5,0 buc.
Separator median între sensuri 3.895,0 m
Amenajare alveole autobuz 15,0 buc.
Implementare întoarceri în U - buc.
Girații 3,0 buc.
Durata de realizare a investiției: 24 de luni

*) Valoarea se va actualiza potrivit evoluției ulterioare a prețurilor.

Factori de risc

Obiectivul se va proteja antiseismic conform Normativului P/100/1/2006, cu modificările ulterioare.

Finanțarea investiției

Finanțarea obiectivului se va face de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, în limita sumelor prevăzute anual cu această destinație, și din Fondul European de Dezvoltare Regională în cadrul POS-T, axa prioritară nr. 3 "Modernizarea sectorului de transport în scopul creșterii protecției mediului și a sănătății publice și a siguranței pasagerilor", domeniul major de intervenție nr. 3.2 "Îmbunătățirea siguranței traficului pentru toate modurile de transport."

ANEXA Nr. 5

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI
ai obiectivului de investiție "Modernizarea infrastructurii privind siguranța circulației pe DN 1, în sate lineare și puncte negre"

Titular: Ministerul Transporturilor și Infrastructurii

Beneficiar: Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România

Amplasament: DN 1: Săcel km 326+631-327+300, Apoldu de Sus km 338+776-340+460, Miercurea Sibiului km 344+071-345+750, PN km 386+900-387+900, Sântimbru km 387+684-388+000, Unirea km 424+669-427+150. Modificări (1)

Indicatori tehnico-economici:

Valoarea totală a investiției (inclusiv T.V.A.) 12.326 mii lei*)
(1 euro = 4,2243 lei, la data de 25 ianuarie 2010) (inclusiv T.V.A.)
Din care C+M (inclusiv T.V.A.) 9.617 mii lei
Eșalonarea investiției:
Anul I INV 6.000 mii lei
C+M 4.800 mii lei
Anul II INV 6.326 mii lei
C+M 4.817 mii lei
Capacități:
Insulă separatoare sens circulație 250,0 m
Amenajare trotuare 4.660,0 m
Treceri pietoni cu refugii centrale 8,0 buc.
Separator median între sensuri 380,0 m
Amenajare alveole autobuz 10,0 buc.
Implementare întoarceri în U - buc.
Girații 3,0 buc.
Durata de realizare a investiției: 24 de luni

*) Valoarea se va actualiza potrivit evoluției ulterioare a prețurilor.

Factori de risc

Obiectivul se va proteja antiseismic conform Normativului P/100/1/2006, cu modificările ulterioare.

Finanțarea investiției

Finanțarea obiectivului se va face de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, în limita sumelor prevăzute anual cu această destinație, și din Fondul European de Dezvoltare Regională în cadrul POS-T, axa prioritară nr. 3 "Modernizarea sectorului de transport în scopul creșterii protecției mediului și a sănătății publice și a siguranței pasagerilor", domeniul major de intervenție nr. 3.2 "Îmbunătățirea siguranței traficului pentru toate modurile de transport".

ANEXA Nr. 6

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI
ai obiectivului de investiție "Modernizarea infrastructurii privind siguranța circulației pe DN 1, în sate lineare și puncte negre"

Titular: Ministerul Transporturilor și Infrastructurii

Beneficiar: Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România

Amplasament: DN 1: Tureni km 455+500-456+800, Vâlcele km 463+159-464+400, Florești km 482+597-487+500, Gilău km 491+517-496+100, Păniceni km 512+020-513+200, Oșorhei km 619+316-622+200. Modificări (1)

Indicatori tehnico-economici

Valoarea totală a investiției (inclusiv T.V.A.) 41.833 mii lei*)
(1 euro = 4,2243 lei, la data de 25 ianuarie 2010) (inclusiv T.V.A.)
Din care C+M (inclusiv T.V.A.) 35.315 mii lei
Eșalonarea investiției:
Anul I INV 21.000 mii lei
C+M 18.000 mii lei
Anul II INV 20.833 mii lei
C+M 17.315 mii lei
Capacități:
Insulă separatoare sens circulație 250,0 m
Amenajare trotuare 4.550,0 m
Treceri pietoni cu refugii centrale 32,0 buc.
Separator median între sensuri 3.970,0 m
Amenajare alveole autobuz 17,0 buc.
Implementare întoarceri în U 4,0 buc.
Girații 3,0 buc.
Durata de realizare a investiției: 24 de luni

*) Valoarea se va actualiza potrivit evoluției ulterioare a prețurilor.

Factori de risc

Obiectivul se va proteja antiseismic conform Normativului P/100/1/2006, cu modificările ulterioare.

Finanțarea investiției

Finanțarea obiectivului se va face de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, în limita sumelor prevăzute anual cu această destinație, și din Fondul European de Dezvoltare Regională în cadrul POS-T, axa prioritară nr. 3 "Modernizarea sectorului de transport în scopul creșterii protecției mediului și a sănătății publice și a siguranței pasagerilor", domeniul major de intervenție nr. 3.2 "Îmbunătățirea siguranței traficului pentru toate modurile de transport".

ANEXA Nr. 7

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI
ai obiectivului de investiție "Modernizarea infrastructurii privind siguranța circulației pe DN 1, în sate lineare și puncte negre"

Titular: Ministerul Transporturilor și Infrastructurii

Beneficiar: Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România

Amplasament: DN 1: Puchenii Mari km 45+310-46+500 Puchenii Moșneni km 43+050-45+310, Bărcănești-Românești km 48+600-53+600, Comarnic km 105+490-111+100. Modificări (1)

Indicatori tehnico-economici

Valoarea totală a investiției (inclusiv T.V.A.) 44.100 mii lei*)
(1 euro = 4,2243 lei, la data de 25 ianuarie 2010) (inclusiv T.V.A.)
Din care C+M (inclusiv T.V.A.) 37.365 mii lei
Eșalonarea investiției:
Anul I INV 22.050 mii lei
C+M 18.500 mii lei
Anul II INV 22.050 mii lei
C+M 18.865 mii lei
Capacități:
Insulă separatoare sens circulație - m
Amenajare trotuare 12,031 m
Treceri pietoni cu refugii centrale 10,0 buc.
Separator median între sensuri 7.514,0 m
Amenajare alveole autobuz 8,0 buc.
Implementare întoarceri în U 1,0 buc.
Girații - buc.
Durata de realizare a investiției: 24 de luni

*) Valoarea se va actualiza potrivit evoluției ulterioare a prețurilor.

Factori de risc

Obiectivul se va proteja antiseismic conform Normativului P/100/1/2006, cu modificările ulterioare.

Finanțarea investiției

Finanțarea obiectivului se va face de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, în limita sumelor prevăzute anual cu această destinație, și din Fondul European de Dezvoltare Regională în cadrul POS-T, axa prioritară nr. 3 "Modernizarea sectorului de transport în scopul creșterii protecției mediului și a sănătății publice și a siguranței pasagerilor", domeniul major de intervenție nr. 3.2 "Îmbunătățirea siguranței traficului pentru toate modurile de transport".

ANEXA Nr. 8

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI
ai obiectivului de investiție "Modernizarea infrastructurii privind siguranța circulației pe DN 1, în sate lineare și puncte negre"

Titular: Ministerul Transporturilor și Infrastructurii

Beneficiar: Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România

Amplasament: DN 1: Feleacu km 466+500-469+400, Căpușu Mare km 500+928-503+500, Ciucea km 548+150-549+800, Aușeu km 582+000-583+200, Tinăud km 586+700-588+850, Aleșd km 589+573-597+050. Modificări (1)

Indicatori tehnico-economici

Valoarea totală a investiției (inclusiv T.V.A.) 22.341 mii lei*)
(1 euro = 4,2243 lei, la data de 25 ianuarie 2010) (inclusiv T.V.A.)
Din care C+M (inclusiv T.V.A.) 18.917 mii lei
Eșalonarea investiției:
Anul I INV 11.200 mii lei
C+M 9.500 mii lei
Anul II INV 11.141 mii lei
C+M 9.417 mii lei
Capacități:
Insulă separatoare sens circulație 500,0 m
Amenajare trotuare 7.580,0 m
Treceri pietoni cu refugii centrale 28,0 buc.
Separator median între sensuri 2.150,0 m
Amenajare alveole autobuz 10,0 buc.
Implementare întoarceri în U - buc.
Girații - buc.
Durata de realizare a investiției: 24 de luni

*) Valoarea se va actualiza potrivit evoluției ulterioare a prețurilor.

Factori de risc

Obiectivul se va proteja antiseismic conform Normativului P/100/1/2006, cu modificările ulterioare.

Finanțarea investiției

Finanțarea obiectivului se va face de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, în limita sumelor prevăzute anual cu această destinație, și din Fondul European de Dezvoltare Regională în cadrul POS-T, axa prioritară nr. 3 "Modernizarea sectorului de transport în scopul creșterii protecției mediului și a sănătății publice și a siguranței pasagerilor", domeniul major de intervenție nr. 3.2 "Îmbunătățirea siguranței traficului pentru toate modurile de transport".

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...