Guvernul României

Hotărârea nr. 14/2011 privind aprobarea Programului anual de marketing și promovare turistică și a Programului anual de dezvoltare a destinațiilor, formelor și produselor turistice

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 14 ianuarie 2011

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 6 din Ordonanța Guvernului nr. 8/1998 privind constituirea Fondului special pentru promovarea și dezvoltarea turismului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 23/2000, cu modificările ulterioare, și al art. 22 din Ordonanța Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea și desfășurarea activității de turism în România, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 755/2001, cu modificările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. -

Se aprobă Programul anual de marketing și promovare turistică, prevăzut în anexa nr. 1, și Programul anual de dezvoltare a destinațiilor, formelor și produselor turistice, prevăzut în anexa nr. 2.

Art. 2. -

Programele prevăzute la art. 1 se finanțează din bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului, în limita fondurilor aprobate cu această destinație pentru anul 2011 prin Legea bugetului de stat pe anul 2011 nr. 286/2010.

Art. 3. -

Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU
EMIL BOC

Contrasemnează:
Ministrul dezvoltării regionale și turismului,
Elena Gabriela Udrea
Ministrul finanțelor publice,
Gheorghe Ialomițianu

București, 5 ianuarie 2011.

Nr. 14.

ANEXA Nr. 1

PROGRAMUL ANUAL
de marketing și promovare turistică

ANEXA Nr. 2

PROGRAMUL ANUAL
de dezvoltare a destinațiilor, formelor și produselor turistice

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...