Art 31 Sancțiuni | Lege 219/2015

Acesta este un fragment din Legea nr. 219/2015 privind economia socială. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Sancțiuni -
Art. 31. -

(1) Contravenientul poate achita pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului- verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia jumătate din minimul amenzii prevăzute la art. 29, agentul constatator făcând mențiune despre această posibilitate în procesul-verbal. Comentarii expert (1)

(2) Procesele-verbale vor fi depuse în fotocopie la compartimentul din cadrul agențiilor județene de ocupare a forței de muncă, respectiv a municipiului București.

Acesta este un fragment din Legea nr. 219/2015 privind economia socială. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Termenul de plată a jumătate din minimul amenzii! - Marian Orzață
Potrivit art. 20 pct. 10 din Legea nr. 203/2018, art. 28 alin. (1) din OG nr. 2/2001 a fost modificat, termenul de plată a jumătate din minimul amenzii fiind majorat de la 48 de ore la 15 zile de la data înmânării sau comunicării procesului-verbal, acesta având în prezent o aplicabilitate generală.
Conform expunerii de motive a proiectului de Lege privind măsuri de eficientizare a achitării amenzilor contravenționale, termenul de plată de 48 de ore a fost considerat insuficient pentru a identifica rapid sume de bani, astfel că a fost propusă instituirea unei reguli generale (nu doar pentru situațiile în care prin legi speciale se prevede această posibilitate) de plată a jumătate din minimul amenzii în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării procesului-verbal. Excepții de la această regulă, se precizeză în expunerea de motive, vor putea fi stabilite prin legi speciale numai dacă termenele de plată vor fi mai mari de 15 zile.
[ Mai mult... ]

Pot fi de interes:

Lege 219/2015:
Art 21 Finanțarea întreprinderilor sociale de inserție și mecanismele de sprijinire și încurajare a acestora
Art 22 Finanțarea întreprinderilor sociale de inserție și mecanismele de sprijinire și încurajare a acestora
Art 23 Compartimentul pentru economie socială
Art 24 Compartimentul pentru economie socială
Art 25 Compartimentul pentru economie socială
Art 26 Compartimentul pentru economie socială
Art 27 Registrul unic de evidență a întreprinderilor sociale
Art 28 Registrul unic de evidență a întreprinderilor sociale
Art 29 Sancțiuni
Art 30 Sancțiuni
Art 31 Sancțiuni
Art 32 Sancțiuni
Art 33 Sancțiuni
Art 34 Dispoziții finale
Art 35 Dispoziții finale
;
se încarcă...