Art 29 Sancțiuni | Lege 219/2015

Acesta este un fragment din Legea nr. 219/2015 privind economia socială. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Sancțiuni -
Art. 29. -

Nerespectarea dispozițiilor prezentei legi constituie contravenție și se sancționează după cum urmează:

a) cu amendă de la 2.000 lei la 5.000 lei, nerespectarea de către întreprinderile sociale de inserție a condițiilor prevăzute la art. 10 alin. (1), art. 13 alin. (2) și la art. 27 alin. (3);

b) cu amendă de la 1.000 lei la 2.500 lei, utilizarea mărcii sociale, de către întreprinderile sociale de inserție, peste termenul de valabilitate prevăzut la art. 13 alin. (1);

c) cu amendă de la 2.000 lei la 5.000 lei, utilizarea mărcii sociale de către alte persoane fizice sau juridice care nu sunt deținătorii legali ai acesteia;

d) cu amendă de la 1.000 lei la 2.500 lei, în cazul lipsei documentelor doveditoare care certifică apartenența la grupul vulnerabil, prevăzute la art. 6 alin. (2);

e) cu amendă de la 1.000 lei la 2.500 lei și retragerea atestatului, încălcarea a cel puțin unui criteriu dintre cele prevăzute la art. 8 alin. (4).

Acesta este un fragment din Legea nr. 219/2015 privind economia socială. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 219/2015:
Art 19 Finanțarea întreprinderilor sociale de inserție și mecanismele de sprijinire și încurajare a acestora
Art 20 Finanțarea întreprinderilor sociale de inserție și mecanismele de sprijinire și încurajare a acestora
Art 21 Finanțarea întreprinderilor sociale de inserție și mecanismele de sprijinire și încurajare a acestora
Art 22 Finanțarea întreprinderilor sociale de inserție și mecanismele de sprijinire și încurajare a acestora
Art 23 Compartimentul pentru economie socială
Art 24 Compartimentul pentru economie socială
Art 25 Compartimentul pentru economie socială
Art 26 Compartimentul pentru economie socială
Art 27 Registrul unic de evidență a întreprinderilor sociale
Art 28 Registrul unic de evidență a întreprinderilor sociale
Art 29 Sancțiuni
Art 30 Sancțiuni
Art 31 Sancțiuni
Art 32 Sancțiuni
Art 33 Sancțiuni
Art 34 Dispoziții finale
Art 35 Dispoziții finale
;
se încarcă...