Art 26 Compartimentul pentru economie socială | Lege 219/2015

Acesta este un fragment din Legea nr. 219/2015 privind economia socială. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Organizare instituțională - Compartimentul pentru economie socială -
Art. 26. -

(1) Se înființează Comisia națională pentru economie socială, fără personalitate juridică, organism de colaborare, coordonare și monitorizare în domeniul economiei sociale, denumită în continuare Comisia națională, cu scopul de a contribui la dezvoltarea economiei sociale prin promovarea și sprijinirea entităților din economia socială.

(2) Comisia națională va avea o reprezentare paritară, va fi compusă din 14 membri și va fi condusă de un președinte, ales de plenul acesteia. Comisia va avea în componență:

a) câte un reprezentant al Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, al Ministerului Economiei, Comerțului și Turismului, al Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, al Ministerului Finanțelor Publice, al Ministerului Justiției, al Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, al Ministerului Educației și Cercetării Științifice, la nivel de secretar de stat;

b) câte un reprezentant din partea entităților economiei sociale prevăzute la art. 3 lit. a) -f);

c) un reprezentant al întreprinderilor sociale de inserție.

(3) Membrii Comisiei naționale prevăzuți la alin. (2) lit. a) sunt numiți prin ordin de către ministrul de resort, iar cei prevăzuți la alin. (2) lit. b) și c) sunt numiți prin ordin al ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice.

(4) Compartimentul prevăzut la art. 23 alin. (1) va asigura secretariatul Comisiei naționale.

(5) Organizarea și funcționarea Comisiei naționale, inclusiv alegerea președintelui, se reglementează prin regulament intern, aprobat prin ordin comun al miniștrilor prevăzuți la alin. (2) lit. a).

Acesta este un fragment din Legea nr. 219/2015 privind economia socială. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 219/2015:
Art 16 Finanțarea întreprinderilor sociale de inserție și mecanismele de sprijinire și încurajare a acestora
Art 17 Finanțarea întreprinderilor sociale de inserție și mecanismele de sprijinire și încurajare a acestora
Art 18 Finanțarea întreprinderilor sociale de inserție și mecanismele de sprijinire și încurajare a acestora
Art 19 Finanțarea întreprinderilor sociale de inserție și mecanismele de sprijinire și încurajare a acestora
Art 20 Finanțarea întreprinderilor sociale de inserție și mecanismele de sprijinire și încurajare a acestora
Art 21 Finanțarea întreprinderilor sociale de inserție și mecanismele de sprijinire și încurajare a acestora
Art 22 Finanțarea întreprinderilor sociale de inserție și mecanismele de sprijinire și încurajare a acestora
Art 23 Compartimentul pentru economie socială
Art 24 Compartimentul pentru economie socială
Art 25 Compartimentul pentru economie socială
Art 26 Compartimentul pentru economie socială
Art 27 Registrul unic de evidență a întreprinderilor sociale
Art 28 Registrul unic de evidență a întreprinderilor sociale
Art 29 Sancțiuni
Art 30 Sancțiuni
Art 31 Sancțiuni
Art 32 Sancțiuni
Art 33 Sancțiuni
Art 34 Dispoziții finale
Art 35 Dispoziții finale
;
se încarcă...