Art 25 Compartimentul pentru economie socială | Lege 219/2015

Acesta este un fragment din Legea nr. 219/2015 privind economia socială. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Organizare instituțională - Compartimentul pentru economie socială -
Art. 25. -

Principalele atribuții ale compartimentelor pentru economie socială din cadrul agențiilor de ocupare sunt:

a) analizează și evaluează solicitările persoanelor juridice care desfășoară activități în domeniul economiei sociale în vederea acordării, după caz, a atestatului sau a mărcii sociale;

b) emit deciziile de acordare ori, după caz, de neacordare a atestatului, respectiv a mărcii sociale;

c) introduc informațiile privind întreprinderile sociale, respectiv întreprinderile sociale de inserție, în Registrul unic de evidență a întreprinderilor sociale;

d) informează și acordă sprijin metodologic pentru derularea procedurii de atestare/certificare a întreprinderilor sociale/întreprinderilor sociale de inserție, precum și pentru desfășurarea activității acestora;

e) monitorizează, la nivel județean, activitatea întreprinderilor sociale, respectiv a întreprinderilor sociale de inserție, și elaborează rapoarte trimestriale privind activitatea desfășurată de acestea, pe care le înaintează Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă:

f) întocmesc raportul anual de activitate și îl transmit Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă;

g) furnizează informațiile necesare actualizării registrului prevăzut la art. 27 alin. (1);

h) propun Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice măsuri de îmbunătățire și dezvoltare a domeniului de economie socială;

i) elaborează, prin consultare cu întreprinderile sociale de inserție, planul județean de inserție socioprofesională, definit prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi; Puneri în aplicare (1)

j) suspendă sau retrag, după caz, atestatul ori marca socială;

k) publică raportul anual de activitate pe pagina proprie de internet.

Acesta este un fragment din Legea nr. 219/2015 privind economia socială. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 219/2015:
Art 15 Finanțarea întreprinderilor sociale de inserție și mecanismele de sprijinire și încurajare a acestora
Art 16 Finanțarea întreprinderilor sociale de inserție și mecanismele de sprijinire și încurajare a acestora
Art 17 Finanțarea întreprinderilor sociale de inserție și mecanismele de sprijinire și încurajare a acestora
Art 18 Finanțarea întreprinderilor sociale de inserție și mecanismele de sprijinire și încurajare a acestora
Art 19 Finanțarea întreprinderilor sociale de inserție și mecanismele de sprijinire și încurajare a acestora
Art 20 Finanțarea întreprinderilor sociale de inserție și mecanismele de sprijinire și încurajare a acestora
Art 21 Finanțarea întreprinderilor sociale de inserție și mecanismele de sprijinire și încurajare a acestora
Art 22 Finanțarea întreprinderilor sociale de inserție și mecanismele de sprijinire și încurajare a acestora
Art 23 Compartimentul pentru economie socială
Art 24 Compartimentul pentru economie socială
Art 25 Compartimentul pentru economie socială
Art 26 Compartimentul pentru economie socială
Art 27 Registrul unic de evidență a întreprinderilor sociale
Art 28 Registrul unic de evidență a întreprinderilor sociale
Art 29 Sancțiuni
Art 30 Sancțiuni
Art 31 Sancțiuni
Art 32 Sancțiuni
Art 33 Sancțiuni
Art 34 Dispoziții finale
Art 35 Dispoziții finale
;
se încarcă...