Art 24 Compartimentul pentru economie socială | Lege 219/2015

Acesta este un fragment din Legea nr. 219/2015 privind economia socială. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Organizare instituțională - Compartimentul pentru economie socială -
Art. 24. -

(1) În cadrul Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă se înființează un compartiment pentru economie socială, care coordonează și monitorizează activitatea agențiilor de ocupare în domeniul economiei sociale, precum și îndrumarea metodologică a acestora.

(2) În vederea asigurării implementării politicilor, dezvoltării și monitorizării domeniului de economie socială, la nivel județean se organizează, în cadrul agențiilor de ocupare, compartimente pentru economie socială.

(3) Organizarea și funcționarea compartimentelor prevăzute la alin. (1) și (2) se stabilesc prin regulamentul de organizare și funcționare a Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

(4) Compartimentele prevăzute la alin. (1) și (2) se organizează cu încadrarea în numărul de posturi aprobat.

(5) Pentru implementarea planului județean de inserție socio- profesională prevăzut la art. 25 lit. i), agenția va aloca resurse financiare corespunzătoare.

Acesta este un fragment din Legea nr. 219/2015 privind economia socială. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 219/2015:
Art 14 Marca socială
Art 15 Finanțarea întreprinderilor sociale de inserție și mecanismele de sprijinire și încurajare a acestora
Art 16 Finanțarea întreprinderilor sociale de inserție și mecanismele de sprijinire și încurajare a acestora
Art 17 Finanțarea întreprinderilor sociale de inserție și mecanismele de sprijinire și încurajare a acestora
Art 18 Finanțarea întreprinderilor sociale de inserție și mecanismele de sprijinire și încurajare a acestora
Art 19 Finanțarea întreprinderilor sociale de inserție și mecanismele de sprijinire și încurajare a acestora
Art 20 Finanțarea întreprinderilor sociale de inserție și mecanismele de sprijinire și încurajare a acestora
Art 21 Finanțarea întreprinderilor sociale de inserție și mecanismele de sprijinire și încurajare a acestora
Art 22 Finanțarea întreprinderilor sociale de inserție și mecanismele de sprijinire și încurajare a acestora
Art 23 Compartimentul pentru economie socială
Art 24 Compartimentul pentru economie socială
Art 25 Compartimentul pentru economie socială
Art 26 Compartimentul pentru economie socială
Art 27 Registrul unic de evidență a întreprinderilor sociale
Art 28 Registrul unic de evidență a întreprinderilor sociale
Art 29 Sancțiuni
Art 30 Sancțiuni
Art 31 Sancțiuni
Art 32 Sancțiuni
Art 33 Sancțiuni
Art 34 Dispoziții finale
;
se încarcă...