Răspunderea juridică | Lege 223/2015

Acesta este un fragment din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  
CAPITOLUL IV Casele de pensii sectoriale CAPITOLUL VI Jurisdicția în sistemul pensiilor militare de stat

CAPITOLUL V Răspunderea juridică

Art. 90. -

Încălcarea prevederilor prezentei legi atrage răspunderea materială, civilă, contravențională sau penală, după caz.

SECȚIUNEA 1 Infracțiuni

Art. 91. -

Completarea cu intenție a formularelor-tip referitoare la stabilirea și plata pensiilor cu date nereale, având ca efect denaturarea evidențelor și datelor referitoare la pensionarii militari, constituie infracțiune de fals intelectual și se pedepsește potrivit Codului penal.

SECȚIUNEA a 2-a Contravenții

Art. 92. -

Constituie contravenție următoarele fapte, dacă nu sunt săvârșite în astfel de condiții încât, potrivit legii penale, să constituie infracțiuni:

a) nerespectarea metodologiei și a criteriilor de încadrare în condiții deosebite și speciale de muncă; Modificări (1)

b) nerespectarea prevederilor art. 28 privind baza de calcul folosită pentru stabilirea pensiei militare de stat;

c) nerespectarea prevederilor art. 79 privind obligația comunicării casei de pensii sectoriale a modificărilor intervenite referitoare la condițiile de acordare a pensiei;

d) nerespectarea obligației de a elibera la cerere actele prevăzute de lege, prin care se face dovada vechimii necesare stabilirii drepturilor de pensie, care sunt scutite de orice fel de taxe și comisioane.

Art. 93. -

(1) Contravențiile prevăzute la art. 92 se sancționează după cum urmează:

a) cele de la lit. c) și d), cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei;

b) cele de la lit. a) și b), cu amendă de la 1.500 lei la 5.000 lei.

(2) Limitele amenzilor prevăzute la alin. (1) pot fi actualizate prin hotărâre a Guvernului.

Art. 94. - Modificări (1)

Constatarea contravențiilor prevăzute la art. 92 și aplicarea sancțiunilor prevăzute la art. 93 se fac de către organele de control ale caselor de pensii sectoriale.

Art. 95. -

Amenzile contravenționale aplicate potrivit prevederilor art. 93 și 94 constituie venituri la bugetul de stat.

Art. 96. -

Dispozițiile referitoare la contravenții prevăzute la art. 93-95 se completează cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.

Acesta este un fragment din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...