Parlamentul României

Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 01 ianuarie 2016

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 6 din 6

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

(2) Prevederile alin. (1) se aplică și în cazul pensiilor de invaliditate stabilite pe baza legislației anterioare, la modificarea încadrării într-un alt grad de invaliditate.

(3) Drepturile pentru urmașii militarilor, polițiștilor ori funcționarilor publici cu statut special în activitate sau în rezervă, mobilizați ori concentrați în unități militare, decedați ca urmare a unor accidente, catastrofe sau alte asemenea evenimente intervenite în timpul și din cauza serviciului militar ori a unor misiuni și operații în afara statului român, se indexează și se actualizează, după caz, anual conform prevederilor art. 59 și 60.

(4) Prevederile alin. (3) se aplică în mod corespunzător și pensiilor prevăzute la art. 40.

Art. 113. -

Litigiile care se referă la drepturile ce fac obiectul prezentei legi, aflate pe rolul instanțelor la data intrării în vigoare a acesteia, se vor judeca potrivit legii în baza căreia a fost stabilit dreptul.

Art. 114. -

(1) Sumele încasate necuvenit cu titlu de pensie militară se recuperează de la beneficiari în termenul general de prescripție de 3 ani.

(2) Sumele plătite necuvenit cu titlu de pensie militară prin intermediul caselor de pensii sectoriale se recuperează de la beneficiari în baza deciziei casei de pensii sectoriale respective, care constituie titlu executoriu.

(3) Debitele reprezentând pensii și alte drepturi de asigurări sociale mai mici de 10 lei nu se urmăresc.

(4) Sumele rămase nerecuperate de pe urma beneficiarilor decedați nu se mai urmăresc.

Art. 115. -

(1) Sumele încasate necuvenit cu titlu de pensie militară de stat, ca urmare a unei infracțiuni săvârșite de beneficiar, se recuperează de la acesta, de la data primei plăți a sumelor necuvenite, plus dobânzile aferente, până la recuperarea integrală a prejudiciului.

(2) Sumele stabilite în conformitate cu prevederile alin. (1), rămase nerecuperate de la pensionarii decedați, nu se mai urmăresc.

Art. 116. -

(1) Debitele provenite din drepturile de pensie din sistemul pensiilor militare de stat se recuperează potrivit legii și se fac venit la bugetul de stat.

(2) La recuperarea debitelor în conformitate cu dispozițiile alin. (1) se aplică prevederile Codului de procedură fiscală în materie.

Art. 117. -

Bazele de date privind beneficiarii dispozițiilor prezentei legi sunt proprietatea caselor de pensii sectoriale și au caracter confidențial.

Art. 118. -

Cererile adresate caselor de pensii sectoriale constituite la nivelul Ministerului Apărării Naționale, Ministerului Afacerilor Interne și Serviciului Român de Informații se soluționează în termenul prevăzut de lege și sunt scutite de orice fel de taxă.

Art. 119. -

Cererile înregistrate și nesoluționate până la data intrării în vigoare a prezentei legi se soluționează conform normelor legale existente la data deschiderii drepturilor de pensii și asigurări sociale.

Art. 120. -

La stabilire, pensiile se rotunjesc din leu în leu în favoarea beneficiarului.

Art. 121. - Puneri în aplicare (1)

(1) Diferențele între cuantumurile pensiilor cuvenite pentru luna decembrie 2010 și cele stabilite în baza Legii nr. 119/2010 și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 1/2011, aprobată prin Legea nr. 165/2011, cu modificările și completările ulterioare, se restituie titularilor, la cererea acestora, în mod eșalonat, pe o perioadă de cel mult 2 ani de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

(2) Modalitatea de aplicare a prevederilor alin. (1) se va stabili prin norme aprobate prin hotărâre a Guvernului, emise în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

Art. 122. - Modificări (1)

În termen de 3 ani de la data intrării în vigoare a prezentei legi, persoanele cărora li se deschide dreptul la pensie pot opta pentru modul de calcul al pensiei în baza prezentei legi sau a Legii nr. 263/2010, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 123. - Jurisprudență (2), Reviste (1)

Prezenta lege intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2016.

Art. 124. - Reviste (1)

La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă:

a) art. 1 lit. a) și b), art. 4 alin. (1) lit. a), art. 5 alin. (1), (2) și (3), art. 8, art. 9 lit. b) și art. 11 din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 441 din 30 iunie 2010;

b) art. 89 alin. (1) din anexa nr. VII la Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 877 din 28 decembrie 2010, cu modificările și completările ulterioare;

c) Legea nr. 241/2013 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniți din sistemul de apărare, ordine publică și siguranță națională, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 441 din 19 iulie 2013, cu modificările ulterioare;

d) Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 1/2011 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniți din sistemul de apărare, ordine publică și siguranță națională, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 81 din 31 ianuarie 2011, aprobată prin Legea nr. 165/2011, cu modificările și completările ulterioare;

e) art. II și III din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 98/2011 pentru modificarea Legii nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor administrate privat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 827 din 22 noiembrie 2011, aprobată prin Legea nr. 108/2012, cu modificările ulterioare.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.
PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
VALERIU-ȘTEFAN ZGONEA
PREȘEDINTELE SENATULUI
CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU

București, 24 iulie 2015.

Nr. 223.

ANEXĂ Jurisprudență (10)

VÂRSTA STANDARD
de pensionare pentru militari, polițiști și funcționari publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare, din domeniul apărării naționale, ordinii publice și securității naționale

Luna și anul nașterii Luna și anul pensionării Vârsta standard de pensionare (ani/luni)
Octombrie 1959 Ianuarie 2016 56/3
Noiembrie 1959 Februarie 2016 56/3
Decembrie 1959 Martie 2016 56/3
Ianuarie 1960 Mai 2016 56/4
Februarie 1960 Iunie 2016 56/4
Martie 1960 Iulie 2016 56/4
Aprilie 1960 Septembrie 2016 56/5
Mai 1960 Octombrie 2016 56/5
Iunie 1960 Noiembrie 2016 56/5
Iulie 1960 Ianuarie 2017 56/6
August 1960 Februarie 2017 56/6
Septembrie 1960 Martie 2017 56/6
Octombrie 1960 Mai 2017 56/7
Noiembrie 1960 Iunie 2017 56/7
Decembrie 1960 Iulie 2017 56/7
Ianuarie 1961 Septembrie 2017 56/8
Februarie 1961 Octombrie 2017 56/8
Martie 1961 Noiembrie 2017 56/8
Aprilie 1961 Ianuarie 2018 56/9
Mai 1961 Februarie 2018 56/9
Iunie 1961 Martie 2018 56/9
Iulie 1961 Mai 2018 56/10
August 1961 Iunie 2018 56/10
Septembrie 1961 Iulie 2018 56/10
Octombrie 1961 Septembrie 2018 56/11
Noiembrie 1961 Octombrie 2018 56/11
Decembrie 1961 Noiembrie 2018 56/11
Ianuarie 1962 Ianuarie 2019 57/0
Februarie 1962 Februarie 2019 57/0
Martie 1962 Martie 2019 57/0
Aprilie 1962 Mai 2019 57/1
Mai 1962 Iunie 2019 57/1
Iunie 1962 Iulie 2019 57/1
Iulie 1962 Septembrie 2019 57/2
August 1962 Octombrie 2019 57/2
Septembrie 1962 Noiembrie 2019 57/2
Octombrie 1962 Ianuarie 2020 57/3
Noiembrie 1962 Februarie 2020 57/3
Decembrie 1962 Martie 2020 57/3
Ianuarie 1963 Mai 2020 57/4
Februarie 1963 Iunie 2020 57/4
Martie 1963 Iulie 2020 57/4
Aprilie 1963 Septembrie 2020 57/5
Mai 1963 Octombrie 2020 57/5
Iunie 1963 Noiembrie 2020 57/5
Iulie 1963 Ianuarie 2021 57/6
August 1963 Februarie 2021 57/6
Septembrie 1963 Martie 2021 57/6
Octombrie 1963 Mai 2021 57/7
Noiembrie 1963 Iunie 2021 57/7
Decembrie 1963 Iulie 2021 57/7
Ianuarie 1964 Septembrie 2021 57/8
Februarie 1964 Octombrie 2021 57/8
Martie 1964 Noiembrie 2021 57/8
Aprilie 1964 Ianuarie 2022 57/9
Mai 1964 Februarie 2022 57/9
Iunie 1964 Martie 2022 57/9
Iulie 1964 Mai 2022 57/10
August 1964 Iunie 2022 57/10
Septembrie 1964 Iulie 2022 57/10
Octombrie 1964 Septembrie 2022 57/11
Noiembrie 1964 Octombrie 2022 57/11
Decembrie 1964 Noiembrie 2022 57/11
Ianuarie 1965 Ianuarie 2023 58/0
Februarie 1965 Februarie 2023 58/0
Martie 1965 Martie 2023 58/0
Aprilie 1965 Mai 2023 58/1
Mai 1965 Iunie 2023 58/1
Iunie 1965 Iulie 2023 58/1
Iulie 1965 Septembrie 2023 58/2
August 1965 Octombrie 2023 58/2
Septembrie 1965 Noiembrie 2023 58/2
Octombrie 1965 Ianuarie 2024 58/3
Noiembrie 1965 Februarie 2024 58/3
Decembrie 1965 Martie 2024 58/3
Ianuarie 1966 Mai 2024 58/4
Februarie 1966 Iunie 2024 58/4
Martie 1966 Iulie 2024 58/4
Aprilie 1966 Septembrie 2024 58/5
Mai 1966 Octombrie 2024 58/5
Iunie 1966 Noiembrie 2024 58/5
Iulie 1966 Ianuarie 2025 58/6
August 1966 Februarie 2025 58/6
Septembrie 1966 Martie 2025 58/6
Octombrie 1966 Mai 2025 58/7
Noiembrie 1966 Iunie 2025 58/7
Decembrie 1966 Iulie 2025 58/7
Ianuarie 1967 Septembrie 2025 58/8
Februarie 1967 Octombrie 2025 58/8
Martie 1967 Noiembrie 2025 58/8
Aprilie 1967 Ianuarie 2026 58/9
Mai 1967 Februarie 2026 58/9
Iunie 1967 Martie 2026 58/9
Iulie 1967 Mai 2026 58/10
August 1967 Iunie 2026 58/10
Septembrie 1967 Iulie 2026 58/10
Octombrie 1967 Septembrie 2026 58/11
Noiembrie 1967 Octombrie 2026 58/11
Decembrie 1967 Noiembrie 2026 58/11
Ianuarie 1968 Ianuarie 2027 59/0
Februarie 1968 Februarie 2027 59/0
Martie 1968 Aprilie 2027 59/1
Aprilie 1968 Mai 2027 59/1
Mai 1968 Iulie 2027 59/2
Iunie 1968 August 2027 59/2
Iulie 1968 Octombrie 2027 59/3
August 1968 Noiembrie 2027 59/3
Septembrie 1968 Ianuarie 2028 59/4
Octombrie 1968 Februarie 2028 59/4
Noiembrie 1968 Aprilie 2028 59/5
Decembrie 1968 Mai 2028 59/5
Ianuarie 1969 Iulie 2028 59/6
Februarie 1969 August 2028 59/6
Martie 1969 Octombrie 2028 59/7
Aprilie 1969 Noiembrie 2028 59/7
Mai 1969 Ianuarie 2029 59/8
Iunie 1969 Februarie 2029 59/8
Iulie 1969 Aprilie 2029 59/9
August 1969 Mai 2029 59/9
Septembrie 1969 Iulie 2029 59/10
Octombrie 1969 August 2029 59/10
Noiembrie 1969 Octombrie 2029 59/11
Decembrie 1969 Noiembrie 2029 59/11
Ianuarie 1970 Ianuarie 2030 60/0

Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...