Art 88 Casele de pensii sectoriale | Lege 223/2015

Acesta este un fragment din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  
Art 87 Casele de pensii sectoriale Art 89 Casele de pensii sectoriale

CAPITOLUL IV Casele de pensii sectoriale -
Art. 88. -

În aplicarea prevederilor prezentei legi, casele de pensii sectoriale îndeplinesc, în principal, următoarele atribuții:

a) asigură evidența, la nivel național, a tuturor beneficiarilor dispozițiilor prezentei legi;

b) stabilesc cuantumul pensiilor din sistemul pensiilor militare de stat prin decizii, conform prezentei legi;

c) asigură evidența drepturilor și obligațiilor stabilite în sistemul pensiilor militare de stat, pe baza codului numeric personal, în condițiile legii;

d) aplică prevederile convențiilor internaționale de asigurări sociale la care România este parte, precum și ansamblul reglementărilor comunitare și dezvoltă relații cu organisme similare în domeniul pensiilor militare și asigurărilor sociale din alte țări, în limita competențelor prevăzute de lege;

e) organizează selecția, pregătirea și perfecționarea profesională a personalului din domeniul pensiilor militare, în condițiile legii;

f) asigură introducerea, extinderea, întreținerea și protecția sistemelor automate de calcul și de evidență;

g) asigură reprezentarea în fața instanțelor judecătorești în litigiile în care sunt parte ca urmare a aplicării dispozițiilor prezentei legi;

h) asigură exportul în străinătate al prestațiilor stabilite potrivit reglementărilor legale în domeniu;

i) asigură evidența personalului prevăzut la art. 3 lit. a) -c), pentru contribuțiile individuale la bugetul de stat;

j) îndeplinesc orice alte atribuții stabilite prin dispoziții legale.

Acesta este un fragment din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...