Parlamentul României

Legea nr. 218/2015 privind protejarea și sprijinirea persoanelor afectate de emisiile de substanțe nocive provenite din extracțiile de țiței din zona Suplacu de Barcău

Modificări (...), Referințe (1)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 554 din 27 iulie 2015.

În vigoare de la 30 iulie 2015

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  
Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. 1. -

(1) Pentru a atenua efectul emisiilor de substanțe nocive provenite din extracțiile de țiței din zona Suplacu de Barcău asupra condițiilor de muncă și de viață, statul protejează și sprijină persoanele care lucrează sau locuiesc în zona respectivă.

(2) Zona Suplacu de Barcău, denumită în continuare zona menționată, cuprinde comuna Suplacu de Barcău și satele aflate în componența sa: Borumlaca, Dolea, Foglaș, Valea Cerului și Vâlcelele.

Art. 2. -

(1) Persoanele care au locuit cel puțin 30 de ani în zona menționată, precum și persoanele care, indiferent de domiciliu, desfășoară sau au desfășurat activități lucrative în zona menționată timp de minimum 30 de ani consecutivi beneficiază de prevederile art. 65 alin. (5) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Pentru persoanele prevăzute la alin. (1), cuantumul ajutorului de deces poate fi majorat cu 50% prin hotărâre a consiliului local și se plătește din bugetul local, în limita fondurilor alocate cu această destinație.

(3) Persoanele prevăzute la alin. (1) beneficiază anual, în condiții de gratuitate, de o evaluare medicală constând în investigații de specialitate, în scopul prevenirii și tratării din timp a unor afecțiuni determinate de substanțele nocive provenite din extracțiile de țiței din zona menționată.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.
PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
VALERIU-ȘTEFAN ZGONEA
PREȘEDINTELE SENATULUI
CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU

București, 23 iulie 2015.

Nr. 218.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...