Tipuri de garanții | Codul de Procedură Fiscală

Acesta este un fragment din Codul de procedură fiscală din 2015. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Colectarea creanțelor fiscale - Garanții -
Art. 211. -
Tipuri de garanții Jurisprudență, Reviste (5)

Garanțiile pentru luarea măsurilor prevăzute la art. 210 se pot constitui, în condițiile legii, prin:

a) consemnarea de mijloace bănești la o unitate a Trezoreriei Statului; Reviste (2)

b) scrisoare de garanție emisă de o instituție de credit sau poliță de asigurare de garanție emisă de o societate de asigurare. În cazul în care scrisoarea de garanție/polița de asigurare de garanție este emisă de o instituție financiară din afara României, aceasta trebuie să fie confirmată și acceptată de o instituție de credit sau de asigurare din România; Modificări (1), Reviste (3), Comentarii expert (1)

c) ipotecă asupra unor bunuri imobile sau mobile din țară;

d) gaj asupra bunurilor mobile.

Acesta este un fragment din Codul de procedură fiscală din 2015. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Scrisoarea de garanție bancară – mecanismul în domeniul garantării fiscale - Horatiu Sasu
Scrisoarea de garanție bancară este înscrisul prin care o bancă, numită garantă, se angajează ca în cazul în care o persoană juridică sau fizică, denumită debitor principal, nu-și va îndeplini obligația contractuală asumată față de o terță persoană, numită beneficiarul garanției, să plătească o anumită sumă, la o scadență fixată, în condițiile stabilite prin contractul de garanție. Așa fiind, la cererea clientului băncii, furnizor de bunuri sau de servicii, banca se angajează față de beneficiarul plății (în acest caz organul fiscal) să plătească sumele convenite, dacă vor pretinse, FĂRĂ A PUNE ÎN DISCUȚIE raportul juridic dintre client și beneficiar. Clientul (contribuabilul) – și nu banca - poate cere beneficiarului (ANAF) restituirea sumei încasate de la bancă, invocând motive legale. Menționăm că banca nu pune sume la dispoziția beneficiarului garanției (ANAF), dar se angajează să îl despăgubească pentru situația în care debitorul acestuia nu își execută sau execută necorespunzător obligațiile asumate printr-un raport juridic fundamental, ce îi leagă. Prin semnarea scrisorii de garanție bancară nu se virează bani, dar se naște încrederea cu privire la încheierea unui contract fundamental, a cărui realizare o garantează (pe larg: Marinela Daniela Manea, Rada Postolache, Creditul bancar. De la teorie la practică, Editura C.H.Beck, București, 2009, pag. 101).
În consecință, mecanismul scrisorii de garanție funcționează astfel: beneficiarul (ANAF) cere plata, prevalându-se de garanție, iar banca plătește fără discuție și apoi acționează în regres contra clientului (contribuabilului).
[ Mai mult... ]

Pot fi de interes:

Codul de Procedură Fiscală:
Dobânzi și majorări de întârziere în cazul pierderii valabilității eșalonării la plată
Executarea garanțiilor
Suspendarea executării silite
Regimul special al obligațiilor fiscale de a căror plată depinde menținerea autorizației, acordului ori a altui act administrativ similar
Calcularea termenelor
Prevederi speciale pentru eșalonările la plată acordate de organele fiscale
Dispoziții finale
Amânarea la plată a penalităților de întârziere
Acte normative de aplicare
Constituirea de garanții
Tipuri de garanții
Valorificarea garanțiilor
Poprirea și sechestrul asigurător
Ridicarea măsurilor asigurătorii
Începerea termenului de prescripție
Suspendarea termenului de prescripție
Întreruperea termenului de prescripție
Efecte ale împlinirii termenului de prescripție
Prescripția dreptului de a cere restituirea
Organele de executare silită
Reguli speciale privind executarea silită a creanțelor fiscale administrate de organul fiscal local
Reviste:
Modificările aduse în materia executării silite de noul Cod de procedură fiscală
Modificări și completări la Codul de procedură fiscală
Executarea silită: modificări și completări la Codul de procedură fiscală
Cum se cesionează creanțele bugetare datorate de debitori aflați în insolvență
Prietenii contabilității - Senior Expert nr. 31/2019
Prietenii Contabilității - Senior expert nr. 42/2018
Egalitate constituțională, obligații constituționale vs. obligații fiscale. Considerații generale
Modificările aduse în materia executării silite de noul Cod de procedură fiscală
Despre executarea garanției în ultima zi de valabilitate a acesteia
;
se încarcă...