Termenele de plată | Codul de Procedură Fiscală

Acesta este un fragment din Codul de procedură fiscală din 2015. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Colectarea creanțelor fiscale - Dispoziții generale -
Art. 156. -
Termenele de plată Jurisprudență, Reviste (4)

(1) Pentru diferențele de obligații fiscale principale și pentru obligațiile fiscale accesorii, stabilite prin decizie potrivit legii, termenul de plată se stabilește în funcție de data comunicării deciziei, astfel: Referințe (1), Jurisprudență, Reviste (7)

a) dacă data comunicării este cuprinsă în intervalul 1-15 din lună, termenul de plată este până la data de 5 a lunii următoare, inclusiv; Jurisprudență

b) dacă data comunicării este cuprinsă în intervalul 16-31 din lună, termenul de plată este până la data de 20 a lunii următoare, inclusiv. Jurisprudență

(2) Dispozițiile alin. (1) sunt aplicabile în mod corespunzător și în următoarele cazuri:

a) al deciziei de atragere a răspunderii solidare, emisă potrivit art. 26;

b) al deciziei emise potrivit art. 100 în cazul în care legea nu prevede un alt termen de plată;

c) al deciziei de impunere emise de organul fiscal, potrivit legii, pe baza declarației rectificative depuse de contribuabil.

(3) Pentru obligațiile fiscale eșalonate la plată, precum și pentru accesoriile acestora termenul de plată se stabilește prin documentul prin care se acordă eșalonarea. Jurisprudență

Acesta este un fragment din Codul de procedură fiscală din 2015. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Codul de Procedură Fiscală:
Decizia de impunere
Alte norme aplicabile
Sfera și obiectul verificării documentare
Rezultatul verificării documentare
Regimul actelor de sesizare a organelor de urmărire penală
Dispoziții finale privind controlul fiscal efectuat de organul fiscal central și local
Colectarea creanțelor fiscale
Evidența creanțelor fiscale
Scadența creanțelor fiscale
Prevederi speciale privind scadența și declararea creanțelor fiscale
Termenele de plată
Obligații fiscale restante
Certificatul de atestare fiscală emis de organul fiscal central
Certificatul de atestare fiscală emis de organul fiscal local
Solicitarea certificatului de atestare fiscală de către alte persoane decât contribuabilul
Plata obligațiilor fiscale în cazuri speciale
Publicarea listelor debitorilor care înregistrează obligații fiscale restante
Dispoziții privind efectuarea plății
Dispoziții privind corectarea erorilor din documentele de plată întocmite de debitori
Ordinea stingerii obligațiilor fiscale
Reguli speciale privind stingerea creanțelor fiscale prin plată sau compensare
Reviste:
4. Contestație la titlu de creanță fiscal. Inadmisibilitate. Necomunicarea titlului executoriu fiscal. Admisibilitatea contestației la executare. Prescripția penalităților de întârziere
Informații utile privind conținutul cererii de acordare a eșalonărilor la plată și documentele ce trebuie anexate
Colectarea creanțelor fiscale
Penalitatea de nedeclarare în noul Cod de procedură fiscală
Răspunderea asociaților în societățile cu răspundere limitată. Abuzul de caracterul limitat al răspunderii
Procedura de publicare a listelor debitorilor care înregistrează obligații fiscale restante
Ce penalități riscă în 2016 cei care nu declară sau declară incorect obligațiile fiscale?
Dobânzi, penalități de întârziere și penalități de nedeclarare (II)
Procedura privind obligațiile fiscale restante sub o anumită sumă
Revista Curierul fiscal nr. 3/2019
;
se încarcă...