Suspendarea termenului de prescripție | Codul de Procedură Fiscală

Acesta este un fragment din Codul de procedură fiscală din 2015. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Colectarea creanțelor fiscale - Prescripția dreptului de a cere executarea silită și a dreptului de a cere restituirea -
Art. 216. -
Suspendarea termenului de prescripție Referințe în jurisprudență (12)

Termenul de prescripție prevăzut la art. 215 se suspendă: Referințe în jurisprudență (1)

a) în cazurile și în condițiile stabilite de lege pentru suspendarea termenului de prescripție a dreptului la acțiune; Referințe în jurisprudență (1)

b) în cazurile și în condițiile în care suspendarea executării este prevăzută de lege ori a fost dispusă de instanța judecătorească sau de alt organ competent, potrivit legii;

c) pe perioada valabilității înlesnirii acordate potrivit legii;

d) cât timp debitorul își sustrage veniturile și bunurile de la executarea silită;

e) în alte cazuri prevăzute de lege. Referințe în jurisprudență (1)

Acesta este un fragment din Codul de procedură fiscală din 2015. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Codul de Procedură Fiscală:

    Prevederi speciale pentru eșalonările la plată acordate de organele fiscale

    Dispoziții finale

    Amânarea la plată a penalităților de întârziere

    Acte normative de aplicare

    Constituirea de garanții

    Tipuri de garanții

    Valorificarea garanțiilor

    Poprirea și sechestrul asigurător

    Ridicarea măsurilor asigurătorii

    Începerea termenului de prescripție

    Suspendarea termenului de prescripție

    Întreruperea termenului de prescripție

    Efecte ale împlinirii termenului de prescripție

    Prescripția dreptului de a cere restituirea

    Organele de executare silită

    Reguli speciale privind executarea silită a creanțelor fiscale administrate de organul fiscal local

    Executarea silită în cazul debitorilor solidari

    Executorii fiscali

    Executarea silită împotriva veniturilor bugetului general consolidat

    Executarea silită împotriva unei asocieri fără personalitate juridică

    Titlul executoriu și condițiile pentru începerea executării silite
;
se încarcă...