Subiectele raportului juridic fiscal | Codul de Procedură Fiscală

Acesta este un fragment din Codul de procedură fiscală din 2015. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Raportul juridic fiscal - Dispoziții privind raportul juridic fiscal -
Art. 17. -
Subiectele raportului juridic fiscal Jurisprudență

(1) Subiecte ale raportului juridic fiscal sunt statul, unitățile administrativ- teritoriale sau, după caz, subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiilor, contribuabilul/plătitorul, precum și alte persoane care dobândesc drepturi și obligații în cadrul acestui raport. Jurisprudență, Reviste (1)

(2) Statul este reprezentat de Ministerul Finanțelor Publice, prin A.N.A.F. și unitățile subordonate acesteia, cu excepția cazului când legea stabilește o altă autoritate în acest sens. Jurisprudență, Reviste (4)

(3) Unitățile administrativ-teritoriale sau, după caz, subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiilor, sunt reprezentate de autoritățile administrației publice locale, precum și de compartimentele de specialitate ale acestora, în limita atribuțiilor delegate de către autoritățile respective. Jurisprudență, Comentarii expert (1)

Acesta este un fragment din Codul de procedură fiscală din 2015. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Raportul juridic fiscal se naște indiferent de acordul contribuabilului - Horatiu Sasu
În speța pe care am selectat-o se arată că obligația fiscală se naște, iar contribuabilul devine subiect pasiv prin efectul legii, indiferent de poziția sa, de voința sa, de acordul său, chiar dacă nu el a generat operațiunile impozabile. Bunăoară, într-un caz interesant, reclamanta SC ”P". SA a solicitat să se dispună anularea deciziei nr. 4/14.11.1994 a Ministerului Finanțelor și a art. 3 din dispoziția nr. 81.176/11.08.1994 a Direcției generale a controlului financiar de stat din cadrul Ministerului Finanțelor, prin care a fost obligată să plătească la bugetul statului taxa pe valoarea adăugată pentru marfa care i-a fost sustrasă.
În motivarea acțiunii, reclamanta a arătat că a importat o cantitate de zahăr, pe care a depozitat-o la o serie de fabrici de zahăr, societăți comerciale cu capital integral de stat, în vederea sortării, repetării controlului calitativ și distribuirii, în funcție de rezultatele analizelor de laborator, la consumul direct al populației sau pentru industrializare.
[ Mai mult... ]

Pot fi de interes:

Codul de Procedură Fiscală:
Rolul activ și alte reguli de conduită pentru organul fiscal
Limba oficială în administrația fiscală
Dreptul de a fi ascultat
Obligația de cooperare
Secretul fiscal
Buna credință
Interpretarea legii
Prevalența conținutului economic al situațiilor relevante din punct de vedere fiscal
Eludarea legislației fiscale
Conținutul raportului juridic fiscal
Subiectele raportului juridic fiscal
Împuterniciții
Numirea curatorului fiscal
Obligațiile reprezentanților legali
Nașterea creanțelor și obligațiilor fiscale
Stingerea creanțelor fiscale
Preluarea obligației fiscale
Garantarea obligației fiscale
Răspunderea solidară
Dispoziții speciale privind stabilirea răspunderii
Drepturile și obligațiile succesorilor
Reviste:
Izvorul și individualizarea obligațiilor fiscale în lumina actualului Cod de procedură fiscală (Ordonanța Guvernului nr. 92/2003), precum și a noului Cod de procedură fiscală (Legea nr. 207/2015), ce va intra în vigoare la 1 ianuarie 2016
Modificările aduse în materia executării silite de noul Cod de procedură fiscală
Modificările aduse în materia executării silite de noul Cod de procedură fiscală
Obligația fiscală
Scurte considerații referitoare la poprirea contului debitorului, când această calitate o are Statul Român însuși
;
se încarcă...