Stingerea creanțelor fiscale | Codul de Procedură Fiscală

Acesta este un fragment din Codul de procedură fiscală din 2015. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Raportul juridic fiscal - Dispoziții generale privind raportul sarcinii fiscale -
Art. 22. -
Stingerea creanțelor fiscale Jurisprudență, Reviste (6), Comentarii expert (1)

Creanțele fiscale se sting prin plată, compensare, executare silită, scutire, anulare, prescripție, dare în plată și prin alte modalități prevăzute expres de lege. Referințe (1), Jurisprudență

Acesta este un fragment din Codul de procedură fiscală din 2015. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Anularea creanțelor fiscale pe cale legislativă - Horatiu Sasu
Anularea creanțelor fiscale (amnistia fiscală) este un mod excepțional de stingere a obligațiilor fiscale ale anumitor contribuabili, ce intervine când anularea acestor datorii este fie necesară pentru lichidarea unor restanțe ce nu au perspectivă de a fi recuperate, fie oportună din punctul de vedere al politicii statului față de acele subiecte impozabile sau taxabile. Un exemplu relativ recent de anulare oportună mai degrabă pentru statul care a curmat abuzurile propriilor organe fiscale, o reprezintă Legile nr. 209/2015 și 225/2015, care au anulat anumite obligații fiscale, multe inexistente și/sau stabilite abuziv, fără a da o soluție referitoare la contribuabilii care deja au achitat obligațiile ulterior anulate. Trimitem în acest sens la comentariile aferente Legilor nr. 209/2015 și 225/2015. [ Mai mult... ]

Pot fi de interes:

Codul de Procedură Fiscală:
Buna credință
Interpretarea legii
Prevalența conținutului economic al situațiilor relevante din punct de vedere fiscal
Eludarea legislației fiscale
Conținutul raportului juridic fiscal
Subiectele raportului juridic fiscal
Împuterniciții
Numirea curatorului fiscal
Obligațiile reprezentanților legali
Nașterea creanțelor și obligațiilor fiscale
Stingerea creanțelor fiscale
Preluarea obligației fiscale
Garantarea obligației fiscale
Răspunderea solidară
Dispoziții speciale privind stabilirea răspunderii
Drepturile și obligațiile succesorilor
Dispoziții privind cesiunea creanțelor fiscale ale contribuabilului/plătitorului
Competența generală a organului fiscal central
Competența materială și teritorială a organului fiscal central
Domiciliul fiscal în cazul creanțelor fiscale administrate de organul fiscal central
Înregistrarea/modificarea domiciliului fiscal
Reviste:
Stingerea creanțelor fiscale prin dare în plată la cererea debitorului. Scurtă analiză comparativă cu darea în plată reglementată în dreptul comun și darea în plată în cazul obligațiilor asumate prin credite
Stingerea creanțelor fiscale prin dare în plată la cererea debitorului. Scurtă analiză comparativă cu darea în plată reglementată în dreptul comun și darea în plată în cazul obligațiilor asumate prin credite
Drept fiscal. Antrenare răspundere solidară. Condiția relei-credințe/Tax law. Bringing out the solidary liability. The condition of the bad faith
Comunicarea prin publicitate a actelor administrativ fiscale. Ordinea de comunicare. Calculul termenului de prescripție
Începerea executării silite prin comunicarea somației
Despre anularea unor obligații accesorii
;
se încarcă...