Sfera și actele de stabilire a creanțelor fiscale | Codul de Procedură Fiscală

Acesta este un fragment din Codul de procedură fiscală din 2015. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Stabilirea creanțelor fiscale - Dispoziții generale -
Art. 93. -
Sfera și actele de stabilire a creanțelor fiscale Referințe în jurisprudență (187), Reviste (1), Librăria Indaco (2)

(1) Stabilirea creanțelor fiscale reprezintă activitatea de determinare a materiei impozabile, de calculare a bazei de impozitare și a creanțelor fiscale. Referințe în jurisprudență (2)

(2) Creanțele fiscale se stabilesc astfel: Referințe în jurisprudență (70), Reviste (1)

a) prin declarație de impunere, în condițiile art. 95 alin. (4) și art. 102 alin. (2); Referințe în jurisprudență (7)

b) prin decizie de impunere emisă de organul fiscal, în celelalte cazuri. Respingeri de neconstituționalitate (1), Referințe în jurisprudență (14), Reviste (1)

(3) Dispozițiile alin. (2) sunt aplicabile și în cazurile în care creanțele fiscale sunt scutite la plată conform reglementărilor legale, precum și în cazul unei rambursări de taxă pe valoarea adăugată. Puneri în aplicare (1), Referințe în jurisprudență (9)

Acesta este un fragment din Codul de procedură fiscală din 2015. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Codul de Procedură Fiscală:
Prevederi speciale privind înregistrarea fiscală a persoanelor fizice nerezidente
Identificarea contribuabilului/plătitorului în relația cu organul fiscal local
Declararea filialelor și sediilor secundare
Forma și conținutul declarației de înregistrare fiscală
Certificatul de înregistrare fiscală
Modificări ulterioare înregistrării fiscale
Modificări ulterioare înregistrării fiscale în cazul persoanelor fizice sau juridice ori altor entități supuse înregistrării în registrul comerțului
Radierea înregistrării fiscale
Registrul contribuabililor/plătitorilor
Registrul contribuabililor/plătitorilor inactivi/reactivați
Sfera și actele de stabilire a creanțelor fiscale
Stabilirea creanțelor fiscale sub rezerva verificării ulterioare
Decizia de impunere
Renunțarea la stabilirea creanței fiscale
Forma și conținutul deciziei de impunere
Acte administrative fiscale asimilate deciziilor de impunere
Deciziile referitoare la bazele de impozitare
Decizii privind stabilirea unor creanțe bugetare
Obligația depunerii declarației fiscale
Forma și conținutul declarației fiscale
Depunerea declarației fiscale
Reviste:
Titlu executoriu. Conținut. Absența titlului de creanță fiscală. Nelegalitate
Optimizare sau evaziune fiscală? Viziunea Codului fiscal și a normelor sale de aplicare raportate la legea evaziunii fiscale
Decizia de impunere ca titlu executoriu la executarea silită
Referințe în cărți:
Noul Cod de procedură fiscală
Noul Cod de procedură fiscală comentat și adnotat cu legislație secundară și complementară, jurisprudență și instrucțiuni
;
se încarcă...