Sfera și actele de stabilire a creanțelor fiscale | Codul de Procedură Fiscală

Acesta este un fragment din Codul de procedură fiscală din 2015. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Stabilirea creanțelor fiscale - Dispoziții generale -
Art. 93. -
Sfera și actele de stabilire a creanțelor fiscale Jurisprudență, Reviste (3)

(1) Stabilirea creanțelor fiscale reprezintă activitatea de determinare a materiei impozabile, de calculare a bazei de impozitare și a creanțelor fiscale. Jurisprudență

(2) Creanțele fiscale se stabilesc astfel: Jurisprudență, Reviste (2)

a) prin declarație de impunere, în condițiile art. 95 alin. (4) și art. 102 alin. (2); Jurisprudență, Reviste (1)

b) prin decizie de impunere emisă de organul fiscal, în celelalte cazuri. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (1)

(3) Dispozițiile alin. (2) sunt aplicabile și în cazurile în care creanțele fiscale sunt scutite la plată conform reglementărilor legale, precum și în cazul unei rambursări de taxă pe valoarea adăugată. Puneri în aplicare (1), Jurisprudență, Reviste (1)

Acesta este un fragment din Codul de procedură fiscală din 2015. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Codul de Procedură Fiscală:
Prevederi speciale privind înregistrarea fiscală a persoanelor fizice nerezidente
Identificarea contribuabilului/plătitorului în relația cu organul fiscal local
Declararea filialelor și sediilor secundare
Forma și conținutul declarației de înregistrare fiscală
Certificatul de înregistrare fiscală
Modificări ulterioare înregistrării fiscale
Modificări ulterioare înregistrării fiscale în cazul persoanelor fizice sau juridice ori altor entități supuse înregistrării în registrul comerțului
Radierea înregistrării fiscale
Registrul contribuabililor/plătitorilor
Registrul contribuabililor/plătitorilor inactivi/reactivați
Sfera și actele de stabilire a creanțelor fiscale
Stabilirea creanțelor fiscale sub rezerva verificării ulterioare
Decizia de impunere
Renunțarea la stabilirea creanței fiscale
Forma și conținutul deciziei de impunere
Acte administrative fiscale asimilate deciziilor de impunere
Deciziile referitoare la bazele de impozitare
Decizii privind stabilirea unor creanțe bugetare
Obligația depunerii declarației fiscale
Forma și conținutul declarației fiscale
Depunerea declarației fiscale
Reviste:
Declarația/decontul TVA. Obligația de plată a contribuțiilor sociale. Data de la care produc efecte juridice. Neexistența actului administrativ supus comunicării
Titlu executoriu. Conținut. Absența titlului de creanță fiscală. Nelegalitate
Penalitatea de nedeclarare în noul Cod de procedură fiscală
Decizia de impunere provizorie în reglementarea noului Cod de procedură fiscală
Optimizare sau evaziune fiscală? Viziunea Codului fiscal și a normelor sale de aplicare raportate la legea evaziunii fiscale
Implicațiile noului Cod fiscal (Legea nr. 227/2015), ale Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal (Hotărârea Guvernului nr. 1/2016) și ale noului Cod de procedură fiscală (Legea nr. 207/2015) în materia adoptării unor acte administrative fiscale. Nelegalitatea și neconstituționalitatea unor prevederi din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016 în materia adoptării unor acte administrative fiscale
Decizia de impunere ca titlu executoriu la executarea silită
;
se încarcă...