Sarcina probei în dovedirea situației de fapt fiscale | Codul de Procedură Fiscală

Acesta este un fragment din Codul de procedură fiscală din 2015. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Administrarea și aprecierea probelor - Sarcina probei -
Art. 73. -
Sarcina probei în dovedirea situației de fapt fiscale Jurisprudență

(1) Contribuabilul/Plătitorul are sarcina de a dovedi actele și faptele care au stat la baza declarațiilor sale și a oricăror cereri adresate organului fiscal. Jurisprudență

(2) Organul fiscal are sarcina de a motiva actele administrative fiscale emise pe bază de probe sau constatări proprii. Jurisprudență, Comentarii expert (2)

Acesta este un fragment din Codul de procedură fiscală din 2015. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Numai simplele indicii nu sunt suficiente. Organul de control fiscal trebuie să își susțină poziția cu probe - Horatiu Sasu
Studiu de caz: admiterea plângerii în urma administrării de probe privind lipsa culpei contravenientului
La data de 15.10.1997 a fost înregistrată la Judecătoria Tr. Severin sub nr. 10681/1997 adresa nr. 41/19.10.1997 emisă de Garda Financiară Mehedinți, prin care se înainta acelei instanțe plângerea contravențională formulată de petenta S.C. "Royal" Trade S.R.L. Împotriva procesului verbal de contravenție încheiat de intimata Garda Financiară – secția Mehedinți, solicitându-se ca prin hotărâre judecătorească să se dispună anularea procesului verbal și exonerarea de plata amenzii.
[ Mai mult... ]

Participarea la mecanismul fraudulos trebuie probată de organul de control. Concepția europeană - Horatiu Sasu
Participarea la mecanismul fraudulos nu se prezumă, ci trebuie probată, pornind de la analiza corelativă a fluxurilor bănești, a circuitului scriptic al documentelor și a traseului efectiv al produselor (Horațiu Sasu, Dragoș Pătroi, Florin Cuciureanu, op. cit., 2009, pag. 43).
Pe de altă parte însă, Comisia Europeană, organul legislativ european, consideră că atunci când un subiect im­pozabil sau mai ales când un grup de subiecți impozabili, care au legături între ei, se angajează într-o serie de operații care luate în ansamblu produc o situație artificială, cu singurul scop de a eluda plata T.V.A., astfel de operații nu trebuie luate în considerație pentru aprobarea cererilor de restituire sau deducere a T.V.A.
[ Mai mult... ]

Pot fi de interes:

Codul de Procedură Fiscală:
Expertiza
Prezentarea de înscrisuri
Constatarea la fața locului
Dreptul rudelor de a refuza furnizarea de informații, efectuarea de expertize și prezentarea unor înscrisuri
Dreptul altor persoane de a refuza furnizarea de informații
Obligația autorităților și instituțiilor publice de a furniza informații și de a prezenta acte
Colaborarea dintre autoritățile publice, instituțiile publice sau de interes public
Condiții și limite ale colaborării
Colaborarea interstatală dintre autoritățile publice
Forța probantă a documentelor justificative și evidențelor contabile
Sarcina probei în dovedirea situației de fapt fiscale
Dovedirea titularului dreptului de proprietate în scopul impozitării
Calcularea termenelor
Prelungirea termenelor
Termenul de soluționare a cererilor contribuabilului/plătitorului
Cazul de forță majoră și cazul fortuit
Transmiterea cererilor la organul fiscal prin mijloace electronice de transmitere la distanță
Identificarea contribuabilului/plătitorului în mediul electronic
Sfera activității de înregistrare fiscală
Obligația de înregistrare fiscală
Prevederi speciale privind înregistrarea fiscală a persoanelor fizice nerezidente
;
se încarcă...