Sarcina probei | Codul de Procedură Fiscală

Acesta este un fragment din Codul de procedură fiscală din 2015. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Dispoziții procedurale generale - Administrarea și aprecierea probelor -
SECȚIUNEA a 6-a
Sarcina probei

Art. 72. - Forța probantă a documentelor justificative și evidențelor contabile Jurisprudență

Documentele justificative și evidențele contabile ale contribuabilului/plătitorului constituie probe la stabilirea bazei de impozitare. În cazul în care există și alte acte doveditoare, acestea vor fi luate în considerare la stabilirea bazei de impozitare. Jurisprudență

Art. 73. - Sarcina probei în dovedirea situației de fapt fiscale Jurisprudență

(1) Contribuabilul/Plătitorul are sarcina de a dovedi actele și faptele care au stat la baza declarațiilor sale și a oricăror cereri adresate organului fiscal. Jurisprudență

(2) Organul fiscal are sarcina de a motiva actele administrative fiscale emise pe bază de probe sau constatări proprii. Jurisprudență, Comentarii expert (2)

Art. 74. - Dovedirea titularului dreptului de proprietate în scopul impozitării Jurisprudență, Reviste (1)

(1) În cazul în care constată că anumite bunuri, venituri sau alte valori care, potrivit legii, constituie bază de impozitare sunt deținute de persoane care în mod continuu beneficiază de câștigurile sau de orice foloase obișnuite aduse de acestea și că persoanele respective declară în scris că nu sunt proprietarii bunurilor, veniturilor sau valorilor în cauză, fără să arate însă care sunt titularii dreptului de proprietate, organul fiscal procedează la stabilirea provizorie a obligației fiscale corespunzătoare în sarcina acelor persoane. Jurisprudență

(2) În condițiile legii, obligația fiscală privind baza de impozitare prevăzută la alin. (1) va putea fi stabilită în sarcina titularilor dreptului de proprietate. Tot astfel, aceștia datorează despăgubiri persoanelor care au făcut plata pentru stingerea obligației stabilite potrivit alin. (1). În cazul în care obligația fiscală este stabilită în sarcina titularului dreptului de proprietate încetează procedura de stabilire provizorie a obligației fiscale potrivit alin. (1). Jurisprudență, Comentarii expert (2)

Acesta este un fragment din Codul de procedură fiscală din 2015. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Aplicație practică în privința probațiunii activităților PFA - Horatiu Sasu
Din 2010 se discută despre problematica activităților dependente la persoane fizice, pe baza criteriilor de la art. 7 alin. (2) din Codul fiscal. Alineatul (2) al art. 74 din Codul de procedură fiscală este în măsură să aducă echilibrul privind sarcina probei. Așadar...
* câtă vreme existența PFA este permisă legal,
[ Mai mult... ]

Numai simplele indicii nu sunt suficiente. Organul de control fiscal trebuie să își susțină poziția cu probe - Horatiu Sasu
Studiu de caz: admiterea plângerii în urma administrării de probe privind lipsa culpei contravenientului
La data de 15.10.1997 a fost înregistrată la Judecătoria Tr. Severin sub nr. 10681/1997 adresa nr. 41/19.10.1997 emisă de Garda Financiară Mehedinți, prin care se înainta acelei instanțe plângerea contravențională formulată de petenta S.C. "Royal" Trade S.R.L. Împotriva procesului verbal de contravenție încheiat de intimata Garda Financiară – secția Mehedinți, solicitându-se ca prin hotărâre judecătorească să se dispună anularea procesului verbal și exonerarea de plata amenzii.
[ Mai mult... ]

Participarea la mecanismul fraudulos trebuie probată de organul de control. Concepția europeană - Horatiu Sasu
Participarea la mecanismul fraudulos nu se prezumă, ci trebuie probată, pornind de la analiza corelativă a fluxurilor bănești, a circuitului scriptic al documentelor și a traseului efectiv al produselor (Horațiu Sasu, Dragoș Pătroi, Florin Cuciureanu, op. cit., 2009, pag. 43).
Pe de altă parte însă, Comisia Europeană, organul legislativ european, consideră că atunci când un subiect im­pozabil sau mai ales când un grup de subiecți impozabili, care au legături între ei, se angajează într-o serie de operații care luate în ansamblu produc o situație artificială, cu singurul scop de a eluda plata T.V.A., astfel de operații nu trebuie luate în considerație pentru aprobarea cererilor de restituire sau deducere a T.V.A.
[ Mai mult... ]

Răsturnarea sarcinii probei - Horatiu Sasu
Alineatul pe care îl adnotăm permite dovedirea titularului dreptului de proprietate sau al venitului respectiv, ulterior stabilirii impozitului. Desigur, dovedirea adevăratului titular obligat la plată se poate face oricând, inclusiv în cadrul procedurii contestației fiscale, prin combaterea prezumției mai sus-menționate. Însă, ca orice prezumție legală relativă, se răstoarnă sarcina probei de la beneficiar – organul fiscal - la contribuabil (în acest caz persoana care beneficiază de avantajele economice ale bunului/venitului/valorii). [ Mai mult... ]

Pot fi de interes:

Codul de Procedură Fiscală:
Dispoziții generale
Informații și expertize
Înscrisurile și constatarea la fața locului
Dreptul de a refuza furnizarea de dovezi
Colaborarea dintre autoritățile publice
Sarcina probei
Instituirea posibilității acordării înlesnirilor la plată
Procedura de acordare a eșalonării la plată de către organul fiscal central
Dispoziții generale
Executarea silită prin poprire
Executarea silită a bunurilor mobile
Executarea silită a bunurilor imobile
Executarea silită a altor bunuri
Valorificarea bunurilor sechestrate
Dispoziții generale
Schimbul de informații
Reviste:
Implicațiile noului Cod fiscal (Legea nr. 227/2015), ale Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal (Hotărârea Guvernului nr. 1/2016) și ale noului Cod de procedură fiscală (Legea nr. 207/2015) în materia adoptării unor acte administrative fiscale. Nelegalitatea și neconstituționalitatea unor prevederi din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016 în materia adoptării unor acte administrative fiscale
;
se încarcă...