Rolul activ și alte reguli de conduită pentru organul fiscal | Codul de Procedură Fiscală

Acesta este un fragment din Codul de procedură fiscală din 2015. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Dispoziții generale - Principii generale de conduită în administrarea creanțelor fiscale -
Art. 7. -
Rolul activ și alte reguli de conduită pentru organul fiscal Referințe (1), Jurisprudență, Reviste (2)

(1) În desfășurarea unei proceduri de administrare a creanțelor fiscale, organul fiscal înștiințează contribuabilul/plătitorul asupra drepturilor și obligațiilor prevăzute de lege ce îi revin acestuia în desfășurarea procedurii. Puneri în aplicare (1), Jurisprudență

(2) Organul fiscal are obligația să examineze starea de fapt în mod obiectiv și în limitele stabilite de lege, precum și să îndrume contribuabilul/plătitorul în aplicarea prevederilor legislației fiscale, în îndeplinirea obligațiilor și exercitarea drepturilor sale, ca urmare a solicitării contribuabilului/plătitorului sau din inițiativa organului fiscal, după caz. Jurisprudență, Comentarii expert (1)

(3) Organul fiscal este îndreptățit să examineze, din oficiu, starea de fapt, să obțină și să utilizeze toate informațiile și documentele necesare pentru determinarea corectă a situației fiscale a contribuabilului/plătitorului. În analiza efectuată, organul fiscal este obligat să identifice și să ia în considerare toate circumstanțele edificatoare fiecărui caz în parte. Jurisprudență

(4) Organul fiscal decide asupra felului și volumului examinărilor, în funcție de circumstanțele fiecărui caz în parte și de limitele prevăzute de lege. Jurisprudență

Acesta este un fragment din Codul de procedură fiscală din 2015. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Rolul activ NU înseamnă formalism excesiv! - Horatiu Sasu
Spre exemplu, contestația formulată împotriva Raportului de inspecție fiscală în baza căruia s-a întocmit “Decizia de impunere”, ambele acte administrative fiind concret indicate, nu justifică respingerea ca inadmisibilă pe considerentul că s-a atacat doar Raportul de inspecție, nu și Decizia de impunere. Printr-o asemenea soluție – destul de facilă pentru organul fiscal, confruntat cu contestații - organul de soluționare a contestației a dat dovadă de un formalism excesiv, deoarece din conținutul contestației și precizările ulterior făcute la solicitarea organului de soluționare a contestației, rezultă intenția de a contesta ambele acte administrative întrucât la baza emiterii Decizie de impunere a stat Raportul de inspecție fiscală, iar soluționarea contestației nu se poate face fără analiza ambelor acte. [ Mai mult... ]

Pot fi de interes:

Codul de Procedură Fiscală:
Definiții
Obiectul și sfera de aplicare a Codului de procedură fiscală
Raportul Codului de procedură fiscală cu alte acte normative
Principiul legalității
Aplicarea unitară a legislației
Exercitarea dreptului de apreciere
Rolul activ și alte reguli de conduită pentru organul fiscal
Limba oficială în administrația fiscală
Dreptul de a fi ascultat
Obligația de cooperare
Secretul fiscal
Buna credință
Interpretarea legii
Prevalența conținutului economic al situațiilor relevante din punct de vedere fiscal
Eludarea legislației fiscale
Conținutul raportului juridic fiscal
Subiectele raportului juridic fiscal
Reviste:
Decizie de impunere. Procedura de comunicare a avizului de inspecție fiscală și relevanța acesteia în ce privește prescripția dreptului de a se stabili creanțe fiscale. Venitul din cesiuni și obligația de a proceda la calculare și reținere de impozit pe venit
Despre anularea unor obligații accesorii
;
se încarcă...