Ridicarea măsurilor asigurătorii | Codul de Procedură Fiscală

Acesta este un fragment din Codul de procedură fiscală din 2015. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Colectarea creanțelor fiscale - Măsuri asigurătorii -
Art. 214. -
Ridicarea măsurilor asigurătorii Puneri în aplicare (3), Jurisprudență, Reviste (2), Comentarii expert (1)

(1) Măsurile asigurătorii instituite potrivit art. 213 se ridică, prin decizie motivată, de către creditorul fiscal, când au încetat motivele pentru care au fost dispuse sau la constituirea garanției prevăzute la art. 211, după caz. Modificări (1), Jurisprudență, Comentarii expert (1)

(2) Decizia de ridicare a măsurii asigurătorii emisă potrivit alin. (1) se duce la îndeplinire de către organul de executare silită competent și se comunică tuturor celor cărora le-a fost comunicată decizia de dispunere a măsurilor asigurătorii sau celelalte acte de executare în legătură cu acestea. Puneri în aplicare (1)

Acesta este un fragment din Codul de procedură fiscală din 2015. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Ridicarea măsurilor asigurătorii de către instanță - Horatiu Sasu
Dincolo de ceea ce prevede textul legal, ridicarea măsurilor asigurătorii se poate face și de către instanță. Calea de atac împotriva actelor prin care se dispun și se aduc la îndeplinire măsurile asigurătorii din Codul de procedură fiscală este contestația la executare silită. Competența de soluționare a acestei contestații aparține judecătoriei în circumscripția căreia se face executarea, iar nu instanței de contencios administrativ, care este instanță de executare doar pentru hotărârile prin care a soluționat fondul litigiului de contencios administrativ (Î.C.C.J., Secția de contencios administrativ și fiscal, Decizia nr. 5570 din 22 noiembrie 2005) [ Mai mult... ]

Ridicarea sechestrului asigurător sau a popririi în cazul creanței ce nu are caracter fiscal - Horatiu Sasu
Sechestrul și poprirea asigurătorii se dispun potrivit Codului de procedură fiscală numai pentru creanțe fiscale. Chiar dacă procedura instituirii sechestrului în materie civilă este asemănătoare cu cea din materie fiscală, având multe elemente comune, totuși, nu este permis a se aplica procedura fiscală a sechestrului în domeniul unor datorii de natură civilă. Iar aici dăm ca exemplu cazul contractelor administrative de gestiune (spre exemplu concesionarea de către o societate a unor bunuri din domeniul public al statului, contra unei redevențe plătite de societate), unde raportul juridic este civil, iar nu fiscal.
Într-un caz ilustrativ, prin cererea înregistrată la Judecătoria Bacău din 26.06.2009, contestatoarea S.C. T S.R.L. Bacău a formulat în contradictoriu cu intimata ANAF – Administrația Finanțelor Publice Comunală (A.F.P.) contestație la executare, solicitând anularea adresei de poprire nr. 7100/2009 emisă de intimată.
[ Mai mult... ]

Pot fi de interes:

Codul de Procedură Fiscală:
Regimul special al obligațiilor fiscale de a căror plată depinde menținerea autorizației, acordului ori a altui act administrativ similar
Calcularea termenelor
Prevederi speciale pentru eșalonările la plată acordate de organele fiscale
Dispoziții finale
Amânarea la plată a penalităților de întârziere
Acte normative de aplicare
Constituirea de garanții
Tipuri de garanții
Valorificarea garanțiilor
Poprirea și sechestrul asigurător
Ridicarea măsurilor asigurătorii
Începerea termenului de prescripție
Suspendarea termenului de prescripție
Întreruperea termenului de prescripție
Efecte ale împlinirii termenului de prescripție
Prescripția dreptului de a cere restituirea
Organele de executare silită
Reguli speciale privind executarea silită a creanțelor fiscale administrate de organul fiscal local
Executarea silită în cazul debitorilor solidari
Executorii fiscali
Executarea silită împotriva veniturilor bugetului general consolidat
Reviste:
Analiză comparativă privind măsurile asigurătorii în dreptul fiscal și în dreptul civil (I)
Analiză comparativă privind măsurile asigurătorii în dreptul fiscal și în dreptul civil (II)
;
se încarcă...