Rezultatul inspecției fiscale | Codul de Procedură Fiscală

Acesta este un fragment din Codul de procedură fiscală din 2015. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Controlul fiscal - Inspecția fiscală -
Art. 131. -
Rezultatul inspecției fiscale Puneri în aplicare (5), Derogări (1), Referințe în jurisprudență (1), Librăria Indaco (2)

(1) Rezultatul inspecției fiscale se consemnează, în scris, într-un raport de inspecție fiscală, în care se prezintă constatările organului de inspecție fiscală din punctul de vedere faptic și legal și consecințele lor fiscale. Reviste (1), Comentarii expert (1)

(2) Raportul de inspecție fiscală se întocmește la finalizarea inspecției fiscale și cuprinde toate constatările în legătură cu perioadele și obligațiile fiscale verificate, precum și în legătură cu alte obligații prevăzute de legislația fiscală și contabilă ce au făcut obiectul verificării. În cazul în care contribuabilul/plătitorul și-a exercitat dreptul prevăzut la art. 130 alin. (5), raportul de inspecție fiscală cuprinde și opinia organului de inspecție fiscală, motivată în drept și în fapt, cu privire la punctul de vedere exprimat de contribuabil/plătitor. Comentarii expert (1)

(3) La raportul de inspecție fiscală se anexează, ori de câte ori este cazul, acte privind constatări efectuate la sediul contribuabilului/plătitorului sau la sediile secundare ale acestuia, cum ar fi procese-verbale încheiate cu ocazia controalelor inopinate sau de constatare la fața locului și alte asemenea acte. Jurisprudență relevantă (1), Reviste (1)

(4) Raportul de inspecție fiscală stă la baza emiterii:

a) deciziei de impunere, pentru diferențe în plus sau în minus de obligații fiscale principale aferente diferențelor de baze de impozitare; Puneri în aplicare (1)

b) deciziei de nemodificare a bazelor de impozitare, dacă nu se constată diferențe ale bazelor de impozitare și respectiv de obligații fiscale principale; Puneri în aplicare (1)

c) deciziei de modificare a bazelor de impozitare dacă se constată diferențe ale bazelor de impozitare, dar fără stabilirea de diferențe de obligații fiscale principale. Puneri în aplicare (1)

(5) Deciziile prevăzute la alin. (4) se emit în termen de cel mult 25 de zile lucrătoare de la data încheierii inspecției fiscale.

(6) Deciziile prevăzute la alin. (4) se comunică contribuabilului/plătitorului în condițiile art. 47.

Acesta este un fragment din Codul de procedură fiscală din 2015. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Excepția - Horatiu Sasu
Pentru cele arătate la un comentariu separat la prezentul articol, raportul de inspecție fiscală nu este act administrativ-fiscal, așadar nu poate fi atacat separat în contencios administrativ. Totuși, dacă prin raportul fiscal organul de inspecție fiscală impune o serie de măsuri în sarcina contribuabilului controlat măsuri, raportul fiscal este în mod limpede act administrativ fiscal, putând fi contestat conform art. 268 din Codul de procedură fiscală. [ Mai mult... ]

Regula sub aspectul acțiunii în contencios administrativ-fiscal - Horatiu Sasu
Raportul scris conține constatările inspecției din punct de vedere faptic și legal, iar regula este că acest raport nu are valoarea unui titlu de creanță fiscală și nici a unui titlu constatator al măsurii juridice dispuse de organul fiscal. Raportul de inspecție fiscală este mai degrabă un „act preparatoriu”. "Actele preparatorii" pot fi atacate odată cu actul administrativ la baza căruia au stat, iar adresele, notificările nu pot forma obiectul controlului judecătoresc, implicit, al acțiunilor de contencios administrativ. Cu privire la actele preparatorii, Înalta Curte a arătat: „potrivit dispozițiilor art. 175 alin. (1) C .proc. fisc. [actual art. 205 alin. (1) C .proc. fisc. - n.a.] contestația pe cale administrativă se poate formula împotriva titlului de creanță sau a altor acte administrative-fiscale, care în cauză este decizia de impunere (...) și nu Raportul de inspecție fiscală (...), ce poate fi atacat cu decizia de impunere, fiind un act premergător acesteia". (I.C.C.J., s. cont. adm. fisc, dec. nr. 4318/2007, în G. - V. Bîrsan, L. Sârbu, B. Georgescu, Înalta Curte de Casație și Justiție. Jurisprudență Secției de contencios administrativ și fiscal pe anul 2007, semestrul II, Ed. Hamangiu, București, 2008, p. 451).
Raportul scris cuprinde doar rezultatele inspecției fiscale, acesta nu produce efecte juridice asupra contribuabilului. În scopul de a produce consecințe juridice, organul fiscal emite ulterior acte administrative fiscale în raport de situația constatată. Raportul scris de finalizare a inspecției fiscale se contestă împreună cu actul administrativ-fiscal emis ca urmare a concluziilor reținute în raport.
[ Mai mult... ]

Pot fi de interes:

Codul de Procedură Fiscală:
Selectarea contribuabililor/plătitorilor pentru inspecție fiscală
Avizul de inspecție fiscală
Începerea inspecției fiscale
Obligația de colaborare a contribuabilului/plătitorului
Locul și timpul desfășurării inspecției fiscale
Durata efectuării inspecției fiscale
Suspendarea inspecției fiscale
Reverificarea
Refacerea inspecției fiscale
Dreptul contribuabilului/plătitorului de a fi informat
Rezultatul inspecției fiscale
Sesizarea organelor de urmărire penală
Decizia de impunere provizorie
Obiectul controlului inopinat
Reguli privind desfășurarea controlului inopinat
Competența de efectuare a controlului operativ și inopinat
Reguli privind controlul operativ și inopinat
Obiectul și regulile privind verificarea persoanelor fizice
Drepturile și obligațiile organului fiscal central
Perioada, locul și durata desfășurării verificării situației fiscale personale
Avizul de verificare
Reviste:
Unele reguli privind executarea sancțiunilor contravenționale
Procesul-verbal întocmit de inspectorii antifraudă: ce valoare are?
Referințe în cărți:
Noul Cod de procedură fiscală și ordinele conexe
Codul de procedură fiscală 2015 - 2016 (cod + instrucțiuni)
;
se încarcă...