Renunțarea la eșalonarea la plată | Codul de Procedură Fiscală

Acesta este un fragment din Codul de procedură fiscală din 2015. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Înlesniri la plată - Procedura de acordare a eșalonării la plată de către organul fiscal central -
Art. 196. -
Renunțarea la eșalonarea la plată

(1) Debitorul poate renunța la eșalonarea la plată pe perioada de valabilitate a acesteia, prin depunerea unei cereri de renunțare la eșalonare.

(2) În cazul renunțării la eșalonare, debitorul trebuie să achite obligațiile fiscale rămase din eșalonare până la data la care intervine pierderea valabilității eșalonării la plată. Prevederile art. 194 alin. (3) și art. 208 alin. (3) sunt aplicabile în mod corespunzător.

(3) În cazul nerespectării obligației prevăzute la alin. (2), sunt aplicabile prevederile referitoare la pierderea valabilității eșalonării la plată.

Acesta este un fragment din Codul de procedură fiscală din 2015. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Codul de Procedură Fiscală:

    Condiții de acordare a eșalonării la plată

    Cererea de acordare a eșalonării la plată

    Retragerea cererii de acordare a eșalonării la plată

    Prevederi speciale privind stingerea obligațiilor fiscale

    Alte prevederi speciale privind stingerea obligațiilor fiscale administrate de organul fiscal central

    Eliberarea certificatului de atestare fiscală

    Modul de soluționare a cererii

    Garanții

    Condiții de menținere a valabilității eșalonării la plată

    Modificarea deciziei de eșalonare la plată în perioada de valabilitate a eșalonării

    Renunțarea la eșalonarea la plată

    Dobânzi și penalități de întârziere

    Penalitate

    Pierderea valabilității eșalonării la plată și consecințele pierderii acesteia

    Menținerea eșalonării la plată

    Dobânzi și majorări de întârziere în cazul pierderii valabilității eșalonării la plată

    Executarea garanțiilor

    Suspendarea executării silite

    Regimul special al obligațiilor fiscale de a căror plată depinde menținerea autorizației, acordului ori a altui act administrativ similar

    Calcularea termenelor

    Prevederi speciale pentru eșalonările la plată acordate de organele fiscale
;
se încarcă...