Raportul de verificare | Codul de Procedură Fiscală

Acesta este un fragment din Codul de procedură fiscală din 2015. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Controlul fiscal - Verificarea situației fiscale personale de către organul fiscal central -
Art. 145. -
Raportul de verificare Puneri în aplicare (1), Referințe în jurisprudență (3)

(1) Rezultatul verificării situației fiscale personale se consemnează într-un raport scris în care se prezintă constatările din punct de vedere faptic și legal.

(2) La raportul privind rezultatele verificării se anexează documentele care au stat la baza constatărilor, documentele întâlnirilor și orice alte acte care au legătură cu constatările efectuate în cauză. Documentele prezentate de persoana fizică verificată se predau organului fiscal central, sub semnătură.

(3) La finalizarea verificării situației fiscale personale, organul fiscal central prezintă persoanei fizice constatările și consecințele lor fiscale, acordându-i acesteia posibilitatea de a-și exprima punctul de vedere potrivit art. 9, cu excepția cazului în care bazele de impozitare nu au suferit nicio modificare în urma verificării sau a cazului în care persoana fizică renunță la acest drept și notifică, în scris, acest fapt organului fiscal. Modificări (1), Puneri în aplicare (2)

(4) Data, ora și locul prezentării concluziilor se comunică, în scris, persoanei fizice, în timp util.

(5) Persoana fizică are dreptul să prezinte, în scris, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data prezentării concluziilor, punctul de vedere cu privire la constatările verificării situației fiscale personale, punct de vedere ce se anexează la raportul de verificare și asupra căruia organul fiscal central se pronunță în cuprinsul raportului.

Acesta este un fragment din Codul de procedură fiscală din 2015. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Codul de Procedură Fiscală:

    Reguli privind desfășurarea controlului inopinat

    Competența de efectuare a controlului operativ și inopinat

    Reguli privind controlul operativ și inopinat

    Obiectul și regulile privind verificarea persoanelor fizice

    Drepturile și obligațiile organului fiscal central

    Perioada, locul și durata desfășurării verificării situației fiscale personale

    Avizul de verificare

    Suspendarea verificării

    Dreptul de colaborare al persoanei fizice verificate

    Reverificarea

    Raportul de verificare

    Decizia de impunere

    Alte norme aplicabile

    Sfera și obiectul verificării documentare

    Rezultatul verificării documentare

    Regimul actelor de sesizare a organelor de urmărire penală

    Dispoziții finale privind controlul fiscal efectuat de organul fiscal central și local

    Colectarea creanțelor fiscale

    Evidența creanțelor fiscale

    Scadența creanțelor fiscale

    Prevederi speciale privind scadența și declararea creanțelor fiscale
;
se încarcă...