Prevalența conținutului economic al situațiilor relevante din punct de vedere fiscal | Codul de Procedură Fiscală

Acesta este un fragment din Codul de procedură fiscală din 2015. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Dispoziții generale - Aplicarea prevederilor legislației fiscale -
Art. 14. -
Prevalența conținutului economic al situațiilor relevante din punct de vedere fiscal Reviste (6)

(1) Veniturile, alte beneficii și elemente patrimoniale sunt supuse legislației fiscale indiferent dacă sunt obținute din acte sau fapte ce îndeplinesc sau nu cerințele altor dispoziții legale. Jurisprudență, Reviste (2)

(2) Situațiile de fapt relevante din punct de vedere fiscal se apreciază de organul fiscal în concordanță cu realitatea lor economică, determinată în baza probelor administrate în condițiile prezentului cod. Atunci când există diferențe între fondul sau natura economică a unei operațiuni sau tranzacții și forma sa juridică, organul fiscal apreciază aceste operațiuni sau tranzacții, cu respectarea fondului economic al acestora. Jurisprudență, Reviste (2), Comentarii expert (1)

(3) Organul fiscal stabilește tratamentul fiscal al unei operațiuni având în vedere doar prevederile legislației fiscale, tratamentul fiscal nefiind influențat de faptul că operațiunea respectivă îndeplinește sau nu cerințele altor prevederi legale. Reviste (2)

Acesta este un fragment din Codul de procedură fiscală din 2015. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Corelare legală - Horatiu Sasu
Cu privire la conținutul economic al tranzacției, care excede cadrului juridic, articolul de față se completează cu art. 11 din Codul fiscal, drept pentru care trimitem la comentariile aferente acestui din urmă articol, comentarii ce creionează posibilitatea aplicării acestui principiu atât în favoarea contribuabilului cât și în favoarea organului fiscal. [ Mai mult... ]

Pot fi de interes:

Codul de Procedură Fiscală:
Principiul legalității
Aplicarea unitară a legislației
Exercitarea dreptului de apreciere
Rolul activ și alte reguli de conduită pentru organul fiscal
Limba oficială în administrația fiscală
Dreptul de a fi ascultat
Obligația de cooperare
Secretul fiscal
Buna credință
Interpretarea legii
Prevalența conținutului economic al situațiilor relevante din punct de vedere fiscal
Eludarea legislației fiscale
Conținutul raportului juridic fiscal
Subiectele raportului juridic fiscal
Împuterniciții
Numirea curatorului fiscal
Obligațiile reprezentanților legali
Nașterea creanțelor și obligațiilor fiscale
Stingerea creanțelor fiscale
Preluarea obligației fiscale
Garantarea obligației fiscale
Reviste:
Bunuri confiscate și regimul fiscal al acestora. O critică de neconstituționalitate
Prevalența economicului asupra juridicului – modalitate de combatere a abuzului de drept în dreptul fiscal/La primauté de l’économique sur le juridique – modalité de combattre l’abus de droit dans le droit fiscal/Prevalence of the economic over the legal – a manner of fighting the abuse of right in the fiscal law
Societățile străine care efectuează la acest moment activități de conducere și de gestiune a activității pe teritoriul României trebuie să plătească 16% impozit pe profit
Prietenii contabilității - Senior expert nr. 6/2019
Prietenii contabilității - Senior expert nr. 21/2019
Prietenii Fiscalității nr. 11/2020
Noțiunea de "operațiune fictivă" din perspectiva art. 9 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 241/2005. Scurt examen jurisprudențial și un nou criteriu de delimitare a faptelor cu relevanță penală
Decizie privind angajarea răspunderii solidare. Suspendarea executării deciziei. Excepția lipsei calității procesuale pasive a Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice. Neîndeplinirea condiției existenței unei pagube iminente
Optimizare sau evaziune fiscală? Viziunea Codului fiscal și a normelor sale de aplicare raportate la legea evaziunii fiscale
;
se încarcă...