Preluarea obligației fiscale | Codul de Procedură Fiscală

Acesta este un fragment din Codul de procedură fiscală din 2015. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Raportul juridic fiscal - Dispoziții generale privind raportul sarcinii fiscale -
Art. 23. -
Preluarea obligației fiscale Puneri în aplicare (1), Reviste (4)

(1) În cazul în care obligația fiscală nu a fost îndeplinită de debitor, debitori devin, în condițiile legii, următoarele persoane: Referințe în jurisprudență (3), Reviste (1)

a) moștenitorul care a acceptat succesiunea debitorului, în condițiile dreptului comun; Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (2), Comentarii expert (1)

b) cel care preia, în tot sau în parte, drepturile și obligațiile debitorului supus divizării, fuziunii ori transformării, după caz; Referințe în jurisprudență (1)

c) alte persoane, în condițiile legii. Referințe în jurisprudență (1)

(2) Debitorii care preiau obligația fiscală potrivit alin. (1) lit. a) și b) se substituie vechiului debitor, în condițiile legilor care reglementează încetarea existenței persoanelor în cauză. Referințe în jurisprudență (1), Reviste (1)

Acesta este un fragment din Codul de procedură fiscală din 2015. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Modul de transfer a obligației fiscale în caz de succesiune - Horatiu Sasu
În privința moștenitorilor, acceptarea fără condiții a moștenirii înseamnă acceptarea drepturilor, dar și a obligațiilor defunctului. Spre exemplu, în cazul decesului unei persoane fizice care a deținut în proprietate o casă pentru care nu a plătit impozitul pe clădiri, obligația de plată a impozitului restant revine moștenitorilor.. Aceeași situație este și în cazul moștenirilor vacante (art. 553 alin. (2), 963 alin. (3) Cod civil). În cazul în care mai multe persoane au vocație succesorală, situație prevăzută de art. 970-983 din Codul civil, fiecare moștenitor va prelua cota de obligații fiscale aferentă cotei sale din moștenire. Concluzia este valabilă și în caz de renunțare la moștenire în favoarea altui moștenitor, care va prelua obligațiile fiscale aferente moștenitorului care a renunțat. [ Mai mult... ]

Pot fi de interes:

Codul de Procedură Fiscală:
Interpretarea legii
Prevalența conținutului economic al situațiilor relevante din punct de vedere fiscal
Eludarea legislației fiscale
Conținutul raportului juridic fiscal
Subiectele raportului juridic fiscal
Împuterniciții
Numirea curatorului fiscal
Obligațiile reprezentanților legali
Nașterea creanțelor și obligațiilor fiscale
Stingerea creanțelor fiscale
Preluarea obligației fiscale
Garantarea obligației fiscale
Răspunderea solidară
Dispoziții speciale privind stabilirea răspunderii
Drepturile și obligațiile succesorilor
Dispoziții privind cesiunea creanțelor fiscale ale contribuabilului/plătitorului
Competența generală a organului fiscal central
Competența materială și teritorială a organului fiscal central
Domiciliul fiscal în cazul creanțelor fiscale administrate de organul fiscal central
Înregistrarea/modificarea domiciliului fiscal
Competența în cazul sediilor secundare
Reviste:
Casare cu trimitere pentru o nouă judecare. Nemotivarea hotărârii judecătorești
Noi modele de formulare utilizate în domeniul colectării creanțelor fiscale
Debitori insolvabili și anularea creanțelor
Obligațiile fiscale stabilite în urma preluării acestora de la contribuabilii radiați
Egalitate constituțională, obligații constituționale vs. obligații fiscale. Considerații generale
;
se încarcă...