Perioada supusă inspecției fiscale | Codul de Procedură Fiscală

Acesta este un fragment din Codul de procedură fiscală din 2015. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Controlul fiscal - Inspecția fiscală -
Art. 117. -
Perioada supusă inspecției fiscale Derogări (1), Referințe în jurisprudență (27), Reviste (2)

(1) Inspecția fiscală se efectuează în cadrul termenului de prescripție a dreptului de a stabili creanțe fiscale. Referințe în jurisprudență (12), Doctrină (2), Comentarii expert (1)

(2) Perioada supusă inspecției fiscale începe de la sfârșitul perioadei controlate anterior, în condițiile alin. (1). Modificări (1), Referințe în jurisprudență (3), Reviste (1)

Acesta este un fragment din Codul de procedură fiscală din 2015. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Inspecția fiscală și Convenția Europeană a Drepturilor Omului - Horatiu Sasu
Este un truism acela că în orice inspecție fiscală trebuie să se urmărească îndeplinirea cerințelor legale pentru declanșarea ei. Dimpotrivă, verificarea unei perioade prescrise din punct de vedere fiscal este un impediment în declanșarea unei inspecții fiscale. Iar dacă inspecția fiscală a vizat o perioadă prescrisă și instanța de judecată nu a analizat aspectul (deși a fost invocat de contribuabil), o astfel de conduită procedurală nu răspunde exigențelor impuse de art. 6 parag. 1 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului privind dreptul la un proces echitabil, drept care nu poate fi considerat efectiv decât dacă observațiile părților sunt în mod real examinate de către instanța sesizată. (Î.C.C.J., Secția de Contencios Administrativ și Fiscal, Decizia nr. 758/2014) [ Mai mult... ]

Doctrină:

Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
    În cazul în care inspecția fiscală nu se finalizează într-o perioadă reprezentând dublul perioadei prevăzute de Cod, inspecția fiscală încetează, fără ase emite raport de inspecție fiscală și decizie de impunere sau decizie de nemodificare abazei de impunere. În acest caz, organul de inspecție fiscală poate relua inspecția, cu aprobarea organului ierarhic superior celui care aaprobat inspecția fiscală inițială, osingură dată pentru aceeași perioadă și aceleași obligații fiscale, cu respectarea prevederilor art. 117 alin. (1). [ Mai mult... ] 

Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
    În cazul în care inspecția fiscală nu se finalizează într-o perioadă reprezentând dublul perioadei prevăzute de Cod, inspecția fiscală încetează, fără ase emite raport de inspecție fiscală și decizie de impunere sau decizie de nemodificare abazei de impunere. În acest caz, organul de inspecție fiscală poate relua inspecția, cu aprobarea organului ierarhic superior celui care aaprobat inspecția fiscală inițială, osingură dată pentru aceeași perioadă și aceleași obligații fiscale, cu respectarea prevederilor art. 117 alin. (1). [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul de Procedură Fiscală:
Stabilirea din oficiu a creanțelor fiscale ca urmare a nedepunerii declarației de impunere
Obligația de a conduce evidența fiscală
Reguli pentru conducerea evidențelor contabile și fiscale
Obiectul, termenul și momentul de la care începe să curgă termenul de prescripție a dreptului de stabilire a creanțelor fiscale
Întreruperea și suspendarea termenului de prescripție a dreptului de a stabili creanțe fiscale
Efectul împlinirii termenului de prescripție a dreptului de a stabili creanțe fiscale
Obiectul inspecției fiscale
Persoanele supuse inspecției fiscale
Formele și întinderea inspecției fiscale
Metode de control
Perioada supusă inspecției fiscale
Reguli privind inspecția fiscală
Competența de efectuare a inspecției fiscale
Reguli speciale privind competența de efectuare a inspecției fiscale de către organul fiscal central
Selectarea contribuabililor/plătitorilor pentru inspecție fiscală
Avizul de inspecție fiscală
Începerea inspecției fiscale
Obligația de colaborare a contribuabilului/plătitorului
Locul și timpul desfășurării inspecției fiscale
Durata efectuării inspecției fiscale
Suspendarea inspecției fiscale
Reviste:
Fiscul vrea creșterea încasărilor la buget prin modificări la Procedura de soluționare a deconturilor cu sume negative de TVA
Procedură de inspecție modificată privind decontul cu sumă negativă de TVA
Revista Curierul Fiscal nr. 10/2018
Doctrină:
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
;
se încarcă...