Perioada, locul și durata desfășurării verificării situației fiscale personale | Codul de Procedură Fiscală

Acesta este un fragment din Codul de procedură fiscală din 2015. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Controlul fiscal - Verificarea situației fiscale personale de către organul fiscal central -
Art. 140. -
Perioada, locul și durata desfășurării verificării situației fiscale personale

(1) Perioada pentru care se determină starea de fapt fiscală a persoanei fizice verificate este perioada impozabilă definită de Codul fiscal.

(2) Verificarea situației fiscale personale se efectuează în cadrul termenului de prescripție a dreptului organului fiscal de a stabili creanțe fiscale.

(3) Verificarea situației fiscale personale se desfășoară la sediul organului fiscal central sau, la cererea persoanei fizice supuse verificării, la domiciliul său ori la domiciliul/sediul persoanei care îi acordă asistență de specialitate sau juridică potrivit art. 124 alin. (3). Puneri în aplicare (1)

(4) Solicitarea scrisă a persoanei fizice pentru desfășurarea verificării la domiciliul său sau la domiciliul/sediul persoanei care îi acordă asistență se depune la organul fiscal înainte de data începerii verificării fiscale înscrisă în avizul de verificare. Cererea se soluționează în termen de 5 zile de la înregistrare.

(5) Pentru efectuarea verificării la domiciliul persoanei fizice sau la domiciliul/sediul persoanei care îi acordă asistență de specialitate ori juridică trebuie ca spațiul pus la dispoziția organului fiscal central să fie adecvat pentru efectuarea verificărilor. Prin spațiu adecvat desfășurării verificărilor se înțelege asigurarea unui spațiu, în limita posibilității persoanei fizice, care să permită desfășurarea activităților legate de controlul documentelor și elaborarea actului de control.

(6) Durata efectuării verificării situației fiscale personale este stabilită de organul fiscal central și nu poate fi mai mare de 6 luni de la data începerii verificării fiscale comunicată, respectiv de 12 luni în cazul în care sunt necesare informații din străinătate. Modificări (1), Puneri în aplicare (1), Referințe în jurisprudență (1)

(7) Perioadele prevăzute de lege sau stabilite de organul fiscal central pentru prezentarea documentelor și/sau a informațiilor solicitate nu sunt incluse în calculul duratei verificării fiscale.

Acesta este un fragment din Codul de procedură fiscală din 2015. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Codul de Procedură Fiscală:

    Dreptul contribuabilului/plătitorului de a fi informat

    Rezultatul inspecției fiscale

    Sesizarea organelor de urmărire penală

    Decizia de impunere provizorie

    Obiectul controlului inopinat

    Reguli privind desfășurarea controlului inopinat

    Competența de efectuare a controlului operativ și inopinat

    Reguli privind controlul operativ și inopinat

    Obiectul și regulile privind verificarea persoanelor fizice

    Drepturile și obligațiile organului fiscal central

    Perioada, locul și durata desfășurării verificării situației fiscale personale

    Avizul de verificare

    Suspendarea verificării

    Dreptul de colaborare al persoanei fizice verificate

    Reverificarea

    Raportul de verificare

    Decizia de impunere

    Alte norme aplicabile

    Sfera și obiectul verificării documentare

    Rezultatul verificării documentare

    Regimul actelor de sesizare a organelor de urmărire penală
;
se încarcă...