Penalități de întârziere | Codul de Procedură Fiscală

Acesta este un fragment din Codul de procedură fiscală din 2015. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Colectarea creanțelor fiscale - Dobânzi, penalități de întârziere și penalități de nedeclarare -
Art. 176. -
Penalități de întârziere Derogări (3), Referințe în jurisprudență (456)

(1) Penalitățile de întârziere se calculează pentru fiecare zi de întârziere, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadență și până la data stingerii sumei datorate, inclusiv. Dispozițiile art. 174 alin. (2) - (4) și art. 175 sunt aplicabile în mod corespunzător. Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (92)

(2) Nivelul penalității de întârziere este de 0,01% pentru fiecare zi de întârziere. Referințe în jurisprudență (61)

(3) Penalitatea de întârziere nu înlătură obligația de plată a dobânzilor. Referințe în jurisprudență (8)

(4) Penalitatea de întârziere nu se aplică pentru obligațiile fiscale principale nedeclarate de contribuabil/plătitor și stabilite de organul de inspecție fiscală prin decizii de impunere. Modificări (1)

Acesta este un fragment din Codul de procedură fiscală din 2015. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Codul de Procedură Fiscală:

    Reguli speciale privind stingerea creanțelor fiscale prin plată sau compensare

    Compensarea

    Restituiri de sume

    Prevederi speciale privind rambursarea taxei pe valoarea adăugată

    Prevederi speciale privind restituirea impozitului pe venit reținut la sursă

    Regularizarea obligațiilor fiscale în cazul reconsiderării unei tranzacții de către organul fiscal central

    Obligația băncilor supuse regimului de supraveghere specială sau de administrare specială

    Dispoziții generale privind dobânzi și penalități de întârziere

    Dobânzi

    Dobânzi în cazul impozitelor administrate de organul fiscal central pentru care perioada fiscală este anuală

    Penalități de întârziere

    Dobânzi și penalități de întârziere în cazul plăților efectuate prin decontare bancară

    Dobânzi și penalități de întârziere în cazul compensării

    Dobânzi și penalități de întârziere în cazul deschiderii procedurii insolvenței

    Dobânzi și penalități de întârziere în cazul debitorilor pentru care s a pronunțat o hotărâre de dizolvare

    Penalitatea de nedeclarare în cazul creanțelor fiscale administrate de organul fiscal central

    Dobânzi în cazul sumelor de restituit sau de rambursat de la buget

    Majorări de întârziere în cazul obligațiilor fiscale datorate bugetelor locale

    Instituirea posibilității acordării eșalonărilor la plată de către organul fiscal central

    Instituirea posibilității acordării înlesnirilor la plată de către organul fiscal local

    Condiții de acordare a eșalonării la plată
;
se încarcă...