Opozabilitatea actului administrativ fiscal | Codul de Procedură Fiscală

Acesta este un fragment din Codul de procedură fiscală din 2015. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Dispoziții procedurale generale - Actele emise de organele fiscale -
Art. 48. -
Opozabilitatea actului administrativ fiscal Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (7)

(1) Actul administrativ fiscal produce efecte din momentul în care este comunicat contribuabilului/plătitorului sau la o dată ulterioară menționată în actul administrativ comunicat, potrivit legii. Jurisprudență

(2) Actul administrativ fiscal care nu a fost comunicat potrivit art. 47 nu este opozabil contribuabilului/plătitorului și nu produce niciun efect juridic. Jurisprudență, Reviste (2), Comentarii expert (1)

Acesta este un fragment din Codul de procedură fiscală din 2015. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Comunicarea – consecințe importante pentru contribuabil - Horatiu Sasu
Comunicarea actului administrativ fiscal are trei consecințe importante:
a) în lipsa comunicării nu se poate trece la executarea obligației cuprinse în actul administrativ-fiscal. Dacă actul administrativ nu a fost comunicat așa cum am arătat la art. 47, contribuabilul are calea contestației la executare;
[ Mai mult... ]

Pot fi de interes:

Codul de Procedură Fiscală:
Competența teritorială a organului fiscal local
Domiciliul fiscal în cazul creanțelor fiscale administrate de organul fiscal local
Competența specială
Conflictul de competență
Conflictul de competență în cazul organelor fiscale centrale
Conflictul de competență în cazul organelor fiscale locale
Conflictul de interese
Abținerea și recuzarea
Conținutul și motivarea actului administrativ fiscal
Comunicarea actului administrativ fiscal
Opozabilitatea actului administrativ fiscal
Nulitatea actului administrativ fiscal
Anularea, desființarea sau modificarea actului administrativ fiscal
Efectele anulării actului administrativ fiscal
Soluția fiscală individuală anticipată și acordul de preț în avans
Îndreptarea erorilor materiale din actul administrativ fiscal
Prevederi aplicabile actelor de executare și altor acte emise de organele fiscale
Mijloace de probă
Dreptul organului fiscal de a solicita prezența contribuabilului/plătitorului la sediul său
Comunicarea informațiilor între organele fiscale
Obligația de a furniza informații
Reviste:
III. Decizia nr. 11/2016
Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept. Admitere sesizare. Interpretarea dispozițiilor art. 105 alin. (1) și (2) și art. 106 din Legea nr. 85/2014, în sensul că administratorul/lichidatorul judiciar nu are atribuția de a verifica pe fond creanțele bugetare constatate prin titluri executorii, contestate în termenul legal în fața instanței specializate
Necomunicarea legală a titlului executoriu către contribuabil - motiv pentru contestația la executare silită împotriva titlului excutoriu
Prietenii contabilității - Mediu executiv nr. 47/2018
Necomunicarea legală a titlului de creanță către contribuabil - motiv de nelegalitate a executării silite invocat pe calea contestației la executare*/Ne pas communiquer legalement le titre de creance au contribuable - motif de l`execution forcee illegale invoque par la voie de la contestation de l`execution/Failure to legally notify the tax debt instrument to the tax payer - ground for unlawfulness of enforcement raised by appeal against enforcement
Comunicarea prin publicitate a actelor administrativ fiscale. Ordinea de comunicare. Calculul termenului de prescripție
Act administrativ netransmis în termen
Contestație administrativă. Impozit pe clădiri. Instituție publică. Obligația de plată a cheltuielilor accesorii. Admitere recurs
PUBLICAREA TITLULUI DE CREANȚĂ FISCALĂ PE PAGINA DE INTERNET A AUTORITĂȚII ADMINISTRAȚIEI PUBLICE. CONDIȚII PREALABILE
;
se încarcă...