Obligația depunerii declarației fiscale | Codul de Procedură Fiscală

Acesta este un fragment din Codul de procedură fiscală din 2015. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Stabilirea creanțelor fiscale - Dispoziții privind declarația fiscală -
Art. 101. -
Obligația depunerii declarației fiscale Puneri în aplicare (5), Referințe în jurisprudență (39), Librăria Indaco (3)

(1) Declarația fiscală se depune de către persoanele obligate potrivit Codului fiscal sau altor legi speciale, la termenele stabilite de acestea. Referințe în jurisprudență (26), Comentarii expert (1)

(2) În cazul în care legea nu prevede termenul de depunere a declarației fiscale, acest termen se stabilește astfel: Referințe în jurisprudență (1)

a) prin ordin al ministrului finanțelor publice, în cazul declarațiilor fiscale ce se depun la organul fiscal central;

b) prin ordin comun al ministrului dezvoltării regionale și administrației publice și al ministrului finanțelor publice, în cazul declarațiilor fiscale ce se depun la organul fiscal local. Modificări (1)

(3) Obligația de a depune declarația fiscală se menține și în cazurile în care: Referințe în jurisprudență (6), Reviste (1)

a) a fost efectuată plata obligației fiscale; Referințe în jurisprudență (1)

b) obligația fiscală respectivă este scutită la plată, conform reglementărilor legale; Referințe în jurisprudență (2)

c) pentru obligația fiscală nu rezultă, în perioada de raportare, sume de plată, dar există obligația declarativă, conform legii; Referințe în jurisprudență (3)

d) veniturile sunt obținute în România de contribuabili nerezidenți și care potrivit convențiilor de evitare a dublei impuneri nu sunt impozabile în România.

(4) În caz de inactivitate temporară sau în cazul obligațiilor de declarare a unor venituri care, potrivit legii, sunt scutite la plata impozitului pe venit, organul fiscal central poate aproba, la cererea contribuabilului/plătitorului, alte termene sau condiții de depunere a declarațiilor fiscale, în funcție de necesitățile administrării obligațiilor fiscale. Asupra termenelor și condițiilor decide organul fiscal central potrivit competențelor aprobate prin ordin al președintelui A.N.A.F. Puneri în aplicare (2), Referințe în jurisprudență (3)

(5) Contribuabilul/Plătitorul care are sedii secundare înregistrate fiscal ca plătitoare de salarii și venituri asimilate salariilor are obligația de a declara, în numele sediilor secundare, impozitul pe venitul din salarii datorat de acestea, potrivit legii.

(6) În cazul contribuabililor nerezidenți care desfășoară activități pe teritoriul României prin mai multe sedii permanente, obligația de declarare prevăzută la alin. (5) se îndeplinește prin sediul permanent desemnat potrivit prevederilor din Codul fiscal.

Acesta este un fragment din Codul de procedură fiscală din 2015. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Corelații legale - Horatiu Sasu
Stabilirea cu rea-credință de către contribuabil - prin intermediul declarațiilor depuse - a impozitelor, taxelor sau contribuțiilor, având ca rezultat obținerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat reprezintă infracțiunea sancționată de art. 8 din Legea evaziunii fiscale nr. 241/2005. [ Mai mult... ]

Pot fi de interes:

Codul de Procedură Fiscală:
Registrul contribuabililor/plătitorilor
Registrul contribuabililor/plătitorilor inactivi/reactivați
Sfera și actele de stabilire a creanțelor fiscale
Stabilirea creanțelor fiscale sub rezerva verificării ulterioare
Decizia de impunere
Renunțarea la stabilirea creanței fiscale
Forma și conținutul deciziei de impunere
Acte administrative fiscale asimilate deciziilor de impunere
Deciziile referitoare la bazele de impozitare
Decizii privind stabilirea unor creanțe bugetare
Obligația depunerii declarației fiscale
Forma și conținutul declarației fiscale
Depunerea declarației fiscale
Certificarea declarației fiscale depuse la organul fiscal central
Corectarea declarației fiscale
Dreptul organului fiscal de a stabili baza de impozitare prin estimare
Stabilirea din oficiu a creanțelor fiscale ca urmare a nedepunerii declarației de impunere
Obligația de a conduce evidența fiscală
Reguli pentru conducerea evidențelor contabile și fiscale
Obiectul, termenul și momentul de la care începe să curgă termenul de prescripție a dreptului de stabilire a creanțelor fiscale
Întreruperea și suspendarea termenului de prescripție a dreptului de a stabili creanțe fiscale
Reviste:
Actele cu caracter fiscal în reglementarea noului Cod de procedură fiscală
Referințe în cărți:
Noul Cod de procedură fiscală și ordinele conexe
Noul Cod de procedură fiscală
Noul Cod de procedură fiscală comentat și adnotat cu legislație secundară și complementară, jurisprudență și instrucțiuni
;
se încarcă...