Obligația de colaborare a contribuabilului/plătitorului | Codul de Procedură Fiscală

Acesta este un fragment din Codul de procedură fiscală din 2015. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Controlul fiscal - Inspecția fiscală -
Art. 124. -
Obligația de colaborare a contribuabilului/plătitorului Jurisprudență

(1) La începerea inspecției fiscale, contribuabilul/plătitorul trebuie informat că poate numi persoane care să dea informații. Dacă informațiile furnizate de contribuabil/plătitor sau de către persoana numită de acesta sunt insuficiente, atunci organul de inspecție fiscală se poate adresa și altor persoane pentru obținerea de informații necesare realizării inspecției fiscale. Jurisprudență, Reviste (1), Comentarii expert (2)

(2) Contribuabilul/Plătitorul are obligația să colaboreze la constatarea stărilor de fapt fiscale. Acesta este obligat să dea informații, să prezinte la locul de desfășurare a inspecției fiscale toate documentele, precum și orice alte date necesare clarificării situațiilor de fapt relevante din punct de vedere fiscal. Jurisprudență, Reviste (1), Comentarii expert (4)

(3) Pe toată durata exercitării inspecției fiscale contribuabilul/plătitorul are dreptul de a beneficia de asistență de specialitate sau juridică. Jurisprudență

Acesta este un fragment din Codul de procedură fiscală din 2015. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Ce consecință are neîndeplinirea obligației de cooperare? - Horatiu Sasu
În cazul în care contribuabilul nu își îndeplinește obligația de cooperare, cu circumstanțierile pe care le-am arătat în celelalte comentarii la prezentul articol, organele fiscale au dreptul să aplice procedura estimării, conform art. 106 din Codul de procedură fiscală. [ Mai mult... ]

Circumstanțieri în cadrul controlului fiscal - Horatiu Sasu
Informarea și solicitare de explicații la care se referă alineatul pe care îl adnotăm trebuie făcute:
a) în scris (art. 58 alin. (2) C. proc. fisc.)
[ Mai mult... ]

Corelația cu Legea evaziunii fiscale - Horatiu Sasu
Principiul cooperării cuprinde o serie de drepturi și de obligații ale contribuabilului. În articolul pe care îl adnotăm se insistă asupra obligațiilor contribuabilului de a colabora cu organul fiscal în vederea stabilirii situației corecte din punct de vedere fiscal. În cazul în care contribuabilul nu îndeplinește această obligație poate fi acuzat de infracțiunea de evaziune fiscală conform art. 4 și 5 din Legea evaziunii fiscale nr. 241/2005. Menționăm însă că, citirea atentă a celor două articole menționate circumstanțiază mult aplicarea legii:
a) la art. 4 trebuie îndeplinite condițiile pe care le subliniem: „refuzul NEJUSTIFICAT al unei persoane de a prezenta organelor COMPETENTE documentele legale și bunurile din patrimoniu, ÎN SCOPUL împiedicării verificărilor financiare, fiscale sau vamale, în termen de cel mult 15 zile de la somație”.
[ Mai mult... ]

Limitele obligației - Horatiu Sasu
Obligația cooperării este corelativă principiului ascultării contribuabilului. Astfel, dacă organul de control este ținut de obligația de a asculta susținerile contribuabilului (și numai apoi ale altor persoane), acesta este în mod corelativ obligat de a oferi informații complete și exacte în vederea determinării stării de fapt fiscale, dar fără să fie nevoit să transmită:
- informații nerelevante sub aspect fiscal sau sub aspectul tematicii controlului (spre exemplu Agenția Județeană de Ocupare a Forței de Muncă poate să verifice respectarea Legii șomajului, dar nu și modul de clacul a contribuției la șomaj)
[ Mai mult... ]

Pot fi de interes:

Codul de Procedură Fiscală:
Persoanele supuse inspecției fiscale
Formele și întinderea inspecției fiscale
Metode de control
Perioada supusă inspecției fiscale
Reguli privind inspecția fiscală
Competența de efectuare a inspecției fiscale
Reguli speciale privind competența de efectuare a inspecției fiscale de către organul fiscal central
Selectarea contribuabililor/plătitorilor pentru inspecție fiscală
Avizul de inspecție fiscală
Începerea inspecției fiscale
Obligația de colaborare a contribuabilului/plătitorului
Locul și timpul desfășurării inspecției fiscale
Durata efectuării inspecției fiscale
Suspendarea inspecției fiscale
Reverificarea
Refacerea inspecției fiscale
Dreptul contribuabilului/plătitorului de a fi informat
Rezultatul inspecției fiscale
Sesizarea organelor de urmărire penală
Decizia de impunere provizorie
Obiectul controlului inopinat
Reviste:
CCR a decis: Contribuabilii au dreptul la dobândă pentru sumele de restituit/rambursat de la buget
Considerații în legătură cu reglementarea sancțiunilor obligațiilor fiscale în actualul și noul Cod de procedură fiscală
;
se încarcă...