Obligația de a furniza informații | Codul de Procedură Fiscală

Acesta este un fragment din Codul de procedură fiscală din 2015. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Administrarea și aprecierea probelor - Informații și expertize -
Art. 58. -
Obligația de a furniza informații Puneri în aplicare (3), Jurisprudență, Reviste (1)

(1) Contribuabilul/Plătitorul sau altă persoană împuternicită de acesta are obligația de a furniza organului fiscal informațiile necesare pentru determinarea stării de fapt fiscale. În același scop, organul fiscal are dreptul să solicite informații și altor persoane cu care contribuabilul/plătitorul are sau a avut raporturi economice sau juridice, iar acestea au obligația de a furniza informațiile solicitate. Informațiile furnizate de alte persoane se iau în considerare numai în măsura în care sunt confirmate și de alte mijloace de probă. Jurisprudență, Reviste (1), Comentarii expert (1)

(2) Cererea de furnizare a informațiilor se formulează în scris. În cerere organul fiscal trebuie să specifice natura informațiilor solicitate pentru determinarea stării de fapt fiscale și documentele care susțin informațiile furnizate. Puneri în aplicare (1), Comentarii expert (1)

(3) Declarația persoanelor obligate potrivit alin. (1) să furnizeze informații va fi, după caz, prezentată sau consemnată în scris. Puneri în aplicare (1)

(4) În situația în care persoana obligată să furnizeze informația în scris este, din motive independente de voința sa, în imposibilitate de a scrie, organul fiscal întocmește un proces- verbal.

Acesta este un fragment din Codul de procedură fiscală din 2015. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Precizări privind aspectele în defavoarea contribuabilului - Horatiu Sasu
Textul legal este incomplet. Contribuabilul are obligația de a furniza organului fiscal orice informații, dar nu până acolo încât să se autoacuze. Contribuabilul beneficiază de prezumția de bună-credință (art. 14 alin. (2) din Codul civil) și de prezumția de nevinovăție (art. 99 din Codul de procedură penală). Revine organului fiscal sau, după caz, organului de cercetare penală să găsească probele în DEfavoarea contribuabilului și nicidecum - așa cum reiese din redactarea textului legal - contribuabilul nu este obligat să aducă probe în defavoarea sa. Între obligația de a pune la dispoziția organului fiscal orice documente și prezumția de nevinovăție decizia se ia cu nuanțări pentru fiecare caz în parte - situație în care ajutorul unui jurist sau avocat specializat, ca și al unui contabil/economist/expert contabil sunt obligatorii și salutare, deoarece nu există o rețetă unică. [ Mai mult... ]

Un drept folosit prea puțin de către contribuabili - Horatiu Sasu
Alineatul (2) dispune cu literă de lege dreptul contribuabililor de a li se solicita în scris informațiile. Este un aspect pe care contribuabilii ce își cunosc drepturile îl folosesc adesea în favoarea lor:
a) pentru a transmite organului de control strict documentele solicitate;
[ Mai mult... ]

Pot fi de interes:

Codul de Procedură Fiscală:
Opozabilitatea actului administrativ fiscal
Nulitatea actului administrativ fiscal
Anularea, desființarea sau modificarea actului administrativ fiscal
Efectele anulării actului administrativ fiscal
Soluția fiscală individuală anticipată și acordul de preț în avans
Îndreptarea erorilor materiale din actul administrativ fiscal
Prevederi aplicabile actelor de executare și altor acte emise de organele fiscale
Mijloace de probă
Dreptul organului fiscal de a solicita prezența contribuabilului/plătitorului la sediul său
Comunicarea informațiilor între organele fiscale
Obligația de a furniza informații
Furnizarea periodică de informații
Obligații declarative cu privire la rezidenții altor state membre ale Uniunii Europene
Obligația instituțiilor de credit de a furniza informații
Obligația instituțiilor financiare de a furniza informații privind contribuabilii nerezidenți
Expertiza
Prezentarea de înscrisuri
Constatarea la fața locului
Dreptul rudelor de a refuza furnizarea de informații, efectuarea de expertize și prezentarea unor înscrisuri
Dreptul altor persoane de a refuza furnizarea de informații
Obligația autorităților și instituțiilor publice de a furniza informații și de a prezenta acte
Reviste:
Fiscul simplifică Formularul 088
Evaziunea fiscală
;
se încarcă...