Obligația de a conduce evidența fiscală | Codul de Procedură Fiscală

Acesta este un fragment din Codul de procedură fiscală din 2015. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Stabilirea creanțelor fiscale - Despre evidențele fiscale și contabile -
Art. 108. -
Obligația de a conduce evidența fiscală Jurisprudență, Reviste (2)

(1) În vederea stabilirii stării de fapt fiscale și a obligațiilor fiscale datorate, contribuabilul/plătitorul are obligația să conducă evidențe fiscale, potrivit actelor normative în vigoare. Jurisprudență, Reviste (1)

(2) În vederea documentării respectării principiului valorii de piață contribuabilul/plătitorul care desfășoară tranzacții cu persoane afiliate are obligația să întocmească dosarul prețurilor de transfer. La solicitarea organului fiscal central competent contribuabilul/plătitorul are obligația de a prezenta dosarul prețurilor de transfer. Cuantumul tranzacțiilor pentru care contribuabilul/plătitorul are obligația întocmirii dosarului prețurilor de transfer, termenele pentru întocmirea acestuia, conținutul dosarului prețurilor de transfer, precum și condițiile în care se solicită acesta se aprobă prin ordin al președintelui A.N.A.F. Puneri în aplicare (1), Jurisprudență, Reviste (2), Comentarii expert (2)

(3) Sunt evidențe fiscale registrele, situațiile, precum și orice alte înscrisuri care, potrivit legislației fiscale, trebuie întocmite în mod obligatoriu în scopul stabilirii stării de fapt fiscale și a creanțelor fiscale, cum ar fi: jurnalul pentru vânzări, jurnalul pentru cumpărări, registrul de evidență fiscală. Jurisprudență, Reviste (1)

Acesta este un fragment din Codul de procedură fiscală din 2015. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Noutate legislativă privind obligativitatea dosarului prețurilor de transfer - Horatiu Sasu
Dacă până la 31 decembrie 2015 contribuabilii nu aveau obligația să întocmească/să dețină un dosar al prețurilor de transfer decât la solicitarea organului organului fiscal competent, din 2016 dosarul prețurilor de transfer este obligatoriu pentru orice contribuabil/plătitor care desfășoară tranzacții cu persoane afiliate, indiferent dacă acest dosar va fi sau nu solicitat vreodată de un organ fiscal. [ Mai mult... ]

Precizări privind dosarul prețurilor de transfer - Horatiu Sasu
Izvorul obligației de a întocmi dosarul prețurilor de transfer se află în alineatul pe care îl adnotăm și în Ord. 222/8.02.2008 privind conținutul dosarului prețurilor de transfer. De altfel, obligația de întocmire a dosarului de transfer reprezintă o obligație legală, circumscrisă obligației de conducere a evidenței fiscale, fără a se face distincția între persoane juridice afiliate române sau străine. [ Mai mult... ]

Pot fi de interes:

Codul de Procedură Fiscală:
Acte administrative fiscale asimilate deciziilor de impunere
Deciziile referitoare la bazele de impozitare
Decizii privind stabilirea unor creanțe bugetare
Obligația depunerii declarației fiscale
Forma și conținutul declarației fiscale
Depunerea declarației fiscale
Certificarea declarației fiscale depuse la organul fiscal central
Corectarea declarației fiscale
Dreptul organului fiscal de a stabili baza de impozitare prin estimare
Stabilirea din oficiu a creanțelor fiscale ca urmare a nedepunerii declarației de impunere
Obligația de a conduce evidența fiscală
Reguli pentru conducerea evidențelor contabile și fiscale
Obiectul, termenul și momentul de la care începe să curgă termenul de prescripție a dreptului de stabilire a creanțelor fiscale
Întreruperea și suspendarea termenului de prescripție a dreptului de a stabili creanțe fiscale
Efectul împlinirii termenului de prescripție a dreptului de a stabili creanțe fiscale
Obiectul inspecției fiscale
Persoanele supuse inspecției fiscale
Formele și întinderea inspecției fiscale
Metode de control
Perioada supusă inspecției fiscale
Reguli privind inspecția fiscală
Reviste:
Drept fiscal. Antrenare răspundere solidară. Condiția relei-credințe/Tax law. Bringing out the solidary liability. The condition of the bad faith
Noul Cod de procedură fiscală: Despre evidențele fiscale și contabile
Evidență contabilă. evidență fiscală. evaziune fiscală
Cum întocmim dosarul prețurilor de transfer?
Lista contravențiilor supuse prevenției, publicată în Monitorul Oficial. Exemple din sfera fiscală
;
se încarcă...