Obiectul, termenul și momentul de la care începe să curgă termenul de prescripție a dreptului de stabilire a creanțelor fiscale | Codul de Procedură Fiscală

Acesta este un fragment din Codul de procedură fiscală din 2015. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Stabilirea creanțelor fiscale - Prescripția dreptului de a stabili creanțe fiscale -
Art. 110. -
Obiectul, termenul și momentul de la care începe să curgă termenul de prescripție a dreptului de stabilire a creanțelor fiscale Respingeri hotărâri prealabile (1), Jurisprudență, Reviste (4)

(1) Dreptul organului fiscal de a stabili creanțe fiscale se prescrie în termen de 5 ani, cu excepția cazului în care legea dispune altfel. Jurisprudență, Reviste (2), Comentarii expert (2)

(2) Termenul de prescripție a dreptului prevăzut la alin. (1) începe să curgă de la data de 1 iulie a anului următor celui pentru care se datorează obligația fiscală, dacă legea nu dispune altfel. Jurisprudență, Reviste (1), Comentarii expert (1)

(3) Dreptul de a stabili creanțe fiscale se prescrie în termen de 10 ani în cazul în care acestea rezultă din săvârșirea unei fapte prevăzute de legea penală. Jurisprudență, Reviste (2)

(4) Termenul prevăzut la alin. (3) curge de la data săvârșirii faptei ce constituie infracțiune sancționată ca atare printr-o hotărâre judecătorească definitivă. Jurisprudență, Reviste (1)

Acesta este un fragment din Codul de procedură fiscală din 2015. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Analogia cu prescripția civilă - Horatiu Sasu
Prescripția extinctivă este în domeniul fiscal, la fel ca și în dreptul civil, stingerea dreptului la acțiune neexercitat în termenul prevăzut de lege. În ciuda poziției de inegalitate existente între stat și contribuabil, totuși, dreptul statului de a executa silit titlul de creanță fiscală, având ca obiect patrimonial sumele datorate bugetului de stat, se stinge prin prescripție dacă nu a fost exercitat în termenul prevăzut de lege. Putem defini prescripția extinctivă în dreptul material fiscal (prescripția răspunderii fiscale) ca fiind stingerea creanței fiscale de orice fel, din cauza nevalorificării acesteia în termenul de prescripție stabilit de lege. Astfel, prescripția reprezintă și în această materie o cauză legală de ÎNCETARE A FORȚEI EXECUTORII A UNUI TITLU EXECUTORIU. [ Mai mult... ]

Care este termenul real de prescripție fiscală? - Horatiu Sasu
În actualul Cod de procedură fiscală termenul de prescripție real a crescut mult față de situația de dinainte de 31 decembrie 2015.
Dacă până la 31 decembrie 2015 se prevedea un termen de prescripție de 5 ani care începe să curgă de la 1 ianuarie a anului următor, în 2016 termenul de prescripție începe să curgă de la data de 1 iulie a anului următor celui pentru care se datorează obligația fiscală.
[ Mai mult... ]

Efectele prescripției: privire specială relativ la raporturile fiscale - Horatiu Sasu
În materie fiscală prescripția produce efecte juridice importante în relația dintre contribuabil și organul fiscal competent:
- stinge dreptul creditorului de a obține executarea silită;
[ Mai mult... ]

Pot fi de interes:

Codul de Procedură Fiscală:
Decizii privind stabilirea unor creanțe bugetare
Obligația depunerii declarației fiscale
Forma și conținutul declarației fiscale
Depunerea declarației fiscale
Certificarea declarației fiscale depuse la organul fiscal central
Corectarea declarației fiscale
Dreptul organului fiscal de a stabili baza de impozitare prin estimare
Stabilirea din oficiu a creanțelor fiscale ca urmare a nedepunerii declarației de impunere
Obligația de a conduce evidența fiscală
Reguli pentru conducerea evidențelor contabile și fiscale
Obiectul, termenul și momentul de la care începe să curgă termenul de prescripție a dreptului de stabilire a creanțelor fiscale
Întreruperea și suspendarea termenului de prescripție a dreptului de a stabili creanțe fiscale
Efectul împlinirii termenului de prescripție a dreptului de a stabili creanțe fiscale
Obiectul inspecției fiscale
Persoanele supuse inspecției fiscale
Formele și întinderea inspecției fiscale
Metode de control
Perioada supusă inspecției fiscale
Reguli privind inspecția fiscală
Competența de efectuare a inspecției fiscale
Reguli speciale privind competența de efectuare a inspecției fiscale de către organul fiscal central
Reviste:
Penalitatea de nedeclarare în noul Cod de procedură fiscală
8. Refuzul nejustificat în materia contenciosului administrativ. Termenul în care trebuie sesizată autoritatea publică
Decizia nr. 1 din 14 ianuarie 2019 în dosarul nr. x/2018
Executarea silită a creanțelor fiscale: prescripția
Principalele modificări și completări aduse de noul Cod de procedura fiscală (Legea nr. 207/2015) în domeniul contenciosului administrativ fiscal
Obligația fiscală
Contestație la executare - act administrativ fiscal. Indicarea greșită a numelui debitorului - nulitatea adresei de înființare a popririi. Neîntreruperea cursului prescripției extinctive. Stingerea creanțelor fiscale prin împlinirea termenului de prescripție a dreptului de a obține executarea silită împotriva debitorului
CCR: Se încalcă dreptul la un proces echitabil?
Izvorul și individualizarea obligațiilor fiscale în lumina actualului Cod de procedură fiscală (Ordonanța Guvernului nr. 92/2003), precum și a noului Cod de procedură fiscală (Legea nr. 207/2015), ce va intra în vigoare la 1 ianuarie 2016
;
se încarcă...