Obiectul și sfera de aplicare a Codului de procedură fiscală | Codul de Procedură Fiscală

Acesta este un fragment din Codul de procedură fiscală din 2015. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Dispoziții generale - Domeniul de aplicare a Codului de procedură fiscală -
Art. 2. -
Obiectul și sfera de aplicare a Codului de procedură fiscală Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (73), Reviste (2), Librăria Indaco (2)

(1) Codul de procedură fiscală reglementează drepturile și obligațiile părților din raporturile juridice fiscale privind administrarea creanțelor fiscale datorate bugetului general consolidat, indiferent de autoritatea care le administrează, cu excepția cazului când prin lege se prevede altfel. Referințe în jurisprudență (42)

(2) În măsura în care prin lege specială nu se prevede altfel, prezentul cod se aplică și pentru: Referințe în jurisprudență (47), Reviste (2)

a) administrarea drepturilor vamale; Referințe în jurisprudență (47)

b) administrarea redevențelor miniere, a redevențelor petroliere și a redevențelor rezultate din contracte de concesiune, arendă și alte contracte de exploatare eficientă a terenurilor cu destinație agricolă, încheiate de Agenția Domeniilor Statului; Referințe în jurisprudență (3), Reviste (3)

c) alte creanțe bugetare care, potrivit legii, sunt asimilate creanțelor fiscale.

(3) În scopul aplicării alin. (2), drepturile vamale și redevențele sunt asimilate creanțelor fiscale. Reviste (2)

(4) Prezentul cod nu se aplică pentru administrarea creanțelor bugetare rezultate din raporturile juridice contractuale, cu excepția celor prevăzute la alin. (2) lit. b). Referințe în jurisprudență (3), Reviste (3)

Acesta este un fragment din Codul de procedură fiscală din 2015. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Codul de Procedură Fiscală:
Definiții
Obiectul și sfera de aplicare a Codului de procedură fiscală
Raportul Codului de procedură fiscală cu alte acte normative
Principiul legalității
Aplicarea unitară a legislației
Exercitarea dreptului de apreciere
Rolul activ și alte reguli de conduită pentru organul fiscal
Limba oficială în administrația fiscală
Dreptul de a fi ascultat
Obligația de cooperare
Secretul fiscal
Buna credință
Reviste:
Modificările aduse în materia executării silite de noul Cod de procedură fiscală
Revista Curierul Fiscal nr. 1/2018
Competența de executare silită în cazul creanțelor bugetare revine executorilor fiscali. Clarificări
Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept. Admitere. Executarea silită a titlurilor executorii prin executori fiscali, ca organe de executare silită ale statului
Megaproiect de modificare a Codului de procedură fiscală (I)
Interpretarea și aplicarea unitară a dispozițiilor art. 159 alin. (5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală
Decizia nr. 42 din 29 mai 2017
Modificările aduse în materia executării silite de noul Cod de procedură fiscală
Referințe în cărți:
Noul Cod de procedură fiscală
Noul Cod de procedură fiscală comentat și adnotat cu legislație secundară și complementară, jurisprudență și instrucțiuni
;
se încarcă...