Obiectul și sfera de aplicare a Codului de procedură fiscală | Codul de Procedură Fiscală

Acesta este un fragment din Codul de procedură fiscală din 2015. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Dispoziții generale - Domeniul de aplicare a Codului de procedură fiscală -
Art. 2. -
Obiectul și sfera de aplicare a Codului de procedură fiscală Jurisprudență, Reviste (5)

(1) Codul de procedură fiscală reglementează drepturile și obligațiile părților din raporturile juridice fiscale privind administrarea creanțelor fiscale datorate bugetului general consolidat, indiferent de autoritatea care le administrează, cu excepția cazului când prin lege se prevede altfel. Jurisprudență, Reviste (3)

(2) În măsura în care prin lege specială nu se prevede altfel, prezentul cod se aplică și pentru: Jurisprudență, Reviste (2)

a) administrarea drepturilor vamale; Jurisprudență

b) administrarea redevențelor miniere, a redevențelor petroliere și a redevențelor rezultate din contracte de concesiune, arendă și alte contracte de exploatare eficientă a terenurilor cu destinație agricolă, încheiate de Agenția Domeniilor Statului; Jurisprudență, Reviste (4)

c) alte creanțe bugetare care, potrivit legii, sunt asimilate creanțelor fiscale. Reviste (2)

(3) În scopul aplicării alin. (2), drepturile vamale și redevențele sunt asimilate creanțelor fiscale. Reviste (4)

(4) Prezentul cod nu se aplică pentru administrarea creanțelor bugetare rezultate din raporturile juridice contractuale, cu excepția celor prevăzute la alin. (2) lit. b). Jurisprudență, Reviste (3)

Acesta este un fragment din Codul de procedură fiscală din 2015. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Codul de Procedură Fiscală:
Definiții
Obiectul și sfera de aplicare a Codului de procedură fiscală
Raportul Codului de procedură fiscală cu alte acte normative
Principiul legalității
Aplicarea unitară a legislației
Exercitarea dreptului de apreciere
Rolul activ și alte reguli de conduită pentru organul fiscal
Limba oficială în administrația fiscală
Dreptul de a fi ascultat
Obligația de cooperare
Secretul fiscal
Buna credință
Reviste:
Modificările aduse în materia executării silite de noul Cod de procedură fiscală
Admitere excepție de neconstituționalitate. Dispozițiilor art. 233 ind.1 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală și ale art. 350 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală
Scurte considerații referitoare la poprirea contului debitorului, când această calitate o are Statul Român însuși
Revista Curierul Fiscal nr. 1/2018
Competența de executare silită în cazul creanțelor bugetare revine executorilor fiscali. Clarificări
Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept. Admitere. Executarea silită a titlurilor executorii prin executori fiscali, ca organe de executare silită ale statului
Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept. Respingere sesizare. Chestiunea de drept: "Care este termenul de prescripție a dreptului de a obține executarea silită aplicabil creanțelor stabilite în favoarea autorităților publice cu titlu de despăgubiri civile datorate de cadrele militare în temeiul Ordonanței Guvernului nr. 121/1998 privind răspunderea materială a militarilor, ca urmare a soluționării acțiunii civile în cadrul unui proces penal?"
Megaproiect de modificare a Codului de procedură fiscală (I)
Creanțele bugetare în procedura insolvenței
Revista Curierul Fiscal nr. 5/2019
;
se încarcă...