Nulitatea actului administrativ fiscal | Codul de Procedură Fiscală

Acesta este un fragment din Codul de procedură fiscală din 2015. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Dispoziții procedurale generale - Actele emise de organele fiscale -
Art. 49. -
Nulitatea actului administrativ fiscal Jurisprudență, Reviste (5), Doctrină (2)

(1) Actul administrativ fiscal este nul în oricare din următoarele situații: Reviste (1)

a) este emis cu încălcarea prevederilor legale privind competența; Jurisprudență

b) nu cuprinde unul dintre elementele acestuia referitoare la numele, prenumele și calitatea persoanei împuternicite a organului fiscal, numele și prenumele ori denumirea contribuabilului/plătitorului, a obiectului actului administrativ sau a semnăturii persoanei împuternicite a organului fiscal, cu excepția prevăzută la art. 40 alin. (3), precum și organul fiscal emitent; Modificări (1), Jurisprudență

c) este afectat de o gravă și evidentă eroare. Actul administrativ fiscal este afectat de o gravă și evidentă eroare atunci când cauzele care au stat la baza emiterii acestuia sunt atât de viciate încât, dacă acestea ar fi fost înlăturate anterior sau concomitent emiterii actului, ar fi determinat neemiterea sa. Jurisprudență

(2) Nulitatea se poate constata de organul fiscal competent sau de organul de soluționare a contestației, la cerere sau din oficiu. În situația în care nulitatea se constată de organul fiscal competent, acesta emite o decizie ce se comunică contribuabilului/plătitorului. Reviste (1)

(3) Actele administrative fiscale prin care sunt încălcate alte prevederi legale decât cele prevăzute la alin. (1) sunt anulabile. Prevederile art. 50 sunt aplicabile în mod corespunzător. Reviste (1)

Acesta este un fragment din Codul de procedură fiscală din 2015. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
    Potrivit dispozițiilor art. 49 Codul de procedură fiscală., actul administrativ fiscal este nul în oricare din următoarele situații: [ Mai mult... ] 

Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
    Potrivit dispozițiilor art. 49 Codul de procedură fiscală., actul administrativ fiscal este nul în oricare din următoarele situații: [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul de Procedură Fiscală:
Domiciliul fiscal în cazul creanțelor fiscale administrate de organul fiscal local
Competența specială
Conflictul de competență
Conflictul de competență în cazul organelor fiscale centrale
Conflictul de competență în cazul organelor fiscale locale
Conflictul de interese
Abținerea și recuzarea
Conținutul și motivarea actului administrativ fiscal
Comunicarea actului administrativ fiscal
Opozabilitatea actului administrativ fiscal
Nulitatea actului administrativ fiscal
Anularea, desființarea sau modificarea actului administrativ fiscal
Efectele anulării actului administrativ fiscal
Soluția fiscală individuală anticipată și acordul de preț în avans
Îndreptarea erorilor materiale din actul administrativ fiscal
Prevederi aplicabile actelor de executare și altor acte emise de organele fiscale
Mijloace de probă
Dreptul organului fiscal de a solicita prezența contribuabilului/plătitorului la sediul său
Comunicarea informațiilor între organele fiscale
Obligația de a furniza informații
Furnizarea periodică de informații
Reviste:
Principalele modificări și completări aduse de noul Cod de procedura fiscală (Legea nr. 207/2015) în domeniul contenciosului administrativ fiscal
Revista Curierul Fiscal nr. 3/2018
Condițiile substanțiale și procesuale generale ale nulității civile [General substantive conditions of civil nullity]
Procedură fiscală. Exercitarea dreptului de deducere în materie de taxă pe valoarea adăugată (TVA). Refuz al dreptului de deducere din cauza comportamentului pretins inadecvat al furnizorilor persoanei impozabile. Act administrativ emis de autoritățile fiscale naționale fără a oferi contribuabilului vizat acces la informațiile și la documentele care stau la baza actului menționat. Suspiciune de fraudă fiscală. Practică națională care condiționează exercitarea dreptului de deducere de deținerea altor documente justificative decât factura fiscală. Admisibilitate
Impozit pe profit și dreptul de deducere a TVA
Actele cu caracter fiscal în reglementarea noului Cod de procedură fiscală
Implicațiile noului Cod fiscal (Legea nr. 227/2015), ale Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal (Hotărârea Guvernului nr. 1/2016) și ale noului Cod de procedură fiscală (Legea nr. 207/2015) în materia adoptării unor acte administrative fiscale. Nelegalitatea și neconstituționalitatea unor prevederi din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016 în materia adoptării unor acte administrative fiscale
Doctrină:
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
;
se încarcă...