Metode de control | Codul de Procedură Fiscală

Acesta este un fragment din Codul de procedură fiscală din 2015. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Controlul fiscal - Inspecția fiscală -
Art. 116. -
Metode de control Jurisprudență, Reviste (3), Comentarii expert (1)

(1) Pentru efectuarea inspecției fiscale se pot folosi următoarele metode de control: Modificări (1), Jurisprudență

a) verificarea prin sondaj, care constă în activitatea de verificare selectivă a documentelor și operațiunilor semnificative, care stau la baza modului de calcul, de evidențiere și de plată a obligațiilor fiscale; Jurisprudență

b) verificarea exhaustivă, care constă în activitatea de verificare a tuturor documentelor și operațiunilor, care stau la baza modului de calcul, de evidențiere și de plată a obligațiilor fiscale;

c) controlul electronic, care constă în activitatea de verificare a contabilității și a surselor acesteia, prelucrate în mediu electronic, utilizând metode de analiză, evaluare și testare asistate de instrumente informatice specializate. Jurisprudență

(2) Selectarea documentelor și a operațiunilor semnificative se apreciază de inspector.

(3) În cazul efectuării inspecției fiscale de către organul fiscal central, prin ordin al președintelui A.N.A.F. se pot aproba metode și proceduri de sondaj.

Acesta este un fragment din Codul de procedură fiscală din 2015. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Corelație obligatorie cu prezumția de bună-credință și de nevinovăție - Horatiu Sasu
Există o tendință psihologică a tuturor categoriilor de contribuabili, de a considera că sunt obligați la plata unor impozite mari, comparativ cu veniturile pe care le realizează sau față de alte categorii de contribuabili. Ca urmare a acestei tendințe naturale, informațiile furnizate de contribuabili trebuiesc verificate de aparatul fiscal. Aceasta nu înseamnă însă – așa cum din păcate adesea s-ar da de înțeles în practica inspecțiilor fiscale - că orice contribuabil trebuie considerat posibil contravenient sau infractor de către organele de control, câtă vreme contribuabilii beneficiază de prezumția de bună-credință (art. 14 alin. (2) Cod fiscal) și respectiv prezumția de nevinovăție (art. 99 din Codul de procedură penală). [ Mai mult... ]

Pot fi de interes:

Codul de Procedură Fiscală:
Dreptul organului fiscal de a stabili baza de impozitare prin estimare
Stabilirea din oficiu a creanțelor fiscale ca urmare a nedepunerii declarației de impunere
Obligația de a conduce evidența fiscală
Reguli pentru conducerea evidențelor contabile și fiscale
Obiectul, termenul și momentul de la care începe să curgă termenul de prescripție a dreptului de stabilire a creanțelor fiscale
Întreruperea și suspendarea termenului de prescripție a dreptului de a stabili creanțe fiscale
Efectul împlinirii termenului de prescripție a dreptului de a stabili creanțe fiscale
Obiectul inspecției fiscale
Persoanele supuse inspecției fiscale
Formele și întinderea inspecției fiscale
Metode de control
Perioada supusă inspecției fiscale
Reguli privind inspecția fiscală
Competența de efectuare a inspecției fiscale
Reguli speciale privind competența de efectuare a inspecției fiscale de către organul fiscal central
Selectarea contribuabililor/plătitorilor pentru inspecție fiscală
Avizul de inspecție fiscală
Începerea inspecției fiscale
Obligația de colaborare a contribuabilului/plătitorului
Locul și timpul desfășurării inspecției fiscale
Durata efectuării inspecției fiscale
Reviste:
Obligația fiscală
Dan Drosu Șaguna, Daniela Iuliana Radu, Drept Fiscal. Fiscalitate. Obligații fiscale. Declarații fiscale - curs universitar, ediția a 4-a
Obligația fiscală
;
se încarcă...