Întreruperea și suspendarea termenului de prescripție a dreptului de a stabili creanțe fiscale | Codul de Procedură Fiscală

Acesta este un fragment din Codul de procedură fiscală din 2015. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Stabilirea creanțelor fiscale - Prescripția dreptului de a stabili creanțe fiscale -
Art. 111. -
Întreruperea și suspendarea termenului de prescripție a dreptului de a stabili creanțe fiscale Jurisprudență, Reviste (1)

(1) Termenele de prescripție prevăzute la art. 110 se întrerup: Jurisprudență

a) în cazurile și în condițiile stabilite de lege pentru întreruperea termenului de prescripție a dreptului la acțiune; Jurisprudență, Reviste (2)

b) la data depunerii de către contribuabil/plătitor a declarației de impunere după expirarea termenului legal de depunere a acesteia; Jurisprudență

c) la data la care contribuabilul/plătitorul corectează declarația de impunere sau efectuează un alt act voluntar de recunoaștere a creanței fiscale datorate. Jurisprudență

(2) Termenele de prescripție prevăzute la art. 110 se suspendă: Referințe (1), Jurisprudență

a) în cazurile și în condițiile stabilite de lege pentru suspendarea termenului de prescripție a dreptului la acțiune; Comentarii expert (1)

b) pe perioada cuprinsă între data începerii inspecției fiscale/verificării situației fiscale personale și data emiterii deciziei de impunere ca urmare a efectuării inspecției fiscale/verificării situației fiscale personale, în condițiile respectării duratei legale de efectuare a acestora; Jurisprudență, Doctrină (2)

c) pe timpul cât contribuabilul/plătitorul se sustrage de la efectuarea inspecției fiscale/verificării situației fiscale personale;

d) pe perioada cuprinsă între data declarării unui contribuabil/plătitor inactiv și data reactivării acestuia.

Acesta este un fragment din Codul de procedură fiscală din 2015. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Trimiterea la prevederile legislației civile - Horatiu Sasu
Prin suspendarea prescripției se înțelege acea modificare a cursului acestei prescripții care constă în oprirea de drept a curgerii termenului de prescripție, în timpul cât durează anumite situații prevăzute de lege, care îl pun în imposibilitate de a acționa pe titularul dreptului la acțiune. După ce cauzele prevăzute de lege nu mai subzistă, se reia cursul prescripției, termenele de prescripție curgând în continuare. Spre exemplu, din termenul general de prescripție s-au scurs 2 ani și 4 luni, apoi a intervenit cauza de suspendare, iar după încetarea cauzei de suspendare începe să curgă din nou termenul de prescripție (2 ani, 4 luni și o zi; 2 ani, 4 luni și 2 zile etc.). Termenul de prescripție de 5 ani se suspenda în cazurile prevăzute de art. 2.532 Noul Cod civil, în măsura în care nu sunt incompatibile cu specificul raporturilor de drept fiscal. Mai exact, se aplică ori de câte ori legea fiscală nu prevede altceva. [ Mai mult... ]

Doctrină:

Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
    Este important de menționat că pe durata inspecției fiscale se suspendă termenul de prescripție al dreptului organului fiscal de astabili obligații fiscale, suspendare ce dăinuie de la data începerii inspecției fiscale și până la data emiterii deciziei de impunere ca urmare aefectuării inspecției fiscale, potrivit art. 111 alin. (2) lit. b) Codul de procedură fiscală.; același efect suspensiv în privința cursului termenului de prescripție îl are și sustragerea contribuabilului de la efectuarea inspecției fiscale. [ Mai mult... ] 

Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
    Este important de menționat că pe durata inspecției fiscale se suspendă termenul de prescripție al dreptului organului fiscal de astabili obligații fiscale, suspendare ce dăinuie de la data începerii inspecției fiscale și până la data emiterii deciziei de impunere ca urmare aefectuării inspecției fiscale, potrivit art. 111 alin. (2) lit. b) Codul de procedură fiscală.; același efect suspensiv în privința cursului termenului de prescripție îl are și sustragerea contribuabilului de la efectuarea inspecției fiscale. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul de Procedură Fiscală:
Obligația depunerii declarației fiscale
Forma și conținutul declarației fiscale
Depunerea declarației fiscale
Certificarea declarației fiscale depuse la organul fiscal central
Corectarea declarației fiscale
Dreptul organului fiscal de a stabili baza de impozitare prin estimare
Stabilirea din oficiu a creanțelor fiscale ca urmare a nedepunerii declarației de impunere
Obligația de a conduce evidența fiscală
Reguli pentru conducerea evidențelor contabile și fiscale
Obiectul, termenul și momentul de la care începe să curgă termenul de prescripție a dreptului de stabilire a creanțelor fiscale
Întreruperea și suspendarea termenului de prescripție a dreptului de a stabili creanțe fiscale
Efectul împlinirii termenului de prescripție a dreptului de a stabili creanțe fiscale
Obiectul inspecției fiscale
Persoanele supuse inspecției fiscale
Formele și întinderea inspecției fiscale
Metode de control
Perioada supusă inspecției fiscale
Reguli privind inspecția fiscală
Competența de efectuare a inspecției fiscale
Reguli speciale privind competența de efectuare a inspecției fiscale de către organul fiscal central
Selectarea contribuabililor/plătitorilor pentru inspecție fiscală
Reviste:
4. Contestație la titlu de creanță fiscal. Inadmisibilitate. Necomunicarea titlului executoriu fiscal. Admisibilitatea contestației la executare. Prescripția penalităților de întârziere
Contestație la executare - act administrativ fiscal. Indicarea greșită a numelui debitorului - nulitatea adresei de înființare a popririi. Neîntreruperea cursului prescripției extinctive. Stingerea creanțelor fiscale prin împlinirea termenului de prescripție a dreptului de a obține executarea silită împotriva debitorului
Contestația la executare - act administrativ fiscal. Indicarea greșită a numelui debitorului - nulitatea adresei de înființare a popririi. Neîntreruperea cursului prescripției extinctive. Stingerea creanțelor fiscale prin împlinirea termenului de prescripție a dreptului de a obține executarea silită împotriva debitorului
Doctrină:
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
;
se încarcă...