Interpretarea legii | Codul de Procedură Fiscală

Acesta este un fragment din Codul de procedură fiscală din 2015. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Dispoziții generale - Aplicarea prevederilor legislației fiscale -
Art. 13. -
Interpretarea legii Jurisprudență, Reviste (5)

(1) Interpretarea reglementărilor fiscale trebuie să respecte voința legiuitorului așa cum este exprimată în lege. Comentarii expert (1)

(2) În cazul în care voința legiuitorului nu reiese clar din textul legii, la stabilirea voinței legiuitorului se ține seama de scopul emiterii actului normativ astfel cum acesta reiese din documentele publice ce însoțesc actul normativ în procesul de elaborare, dezbatere și aprobare.

(3) Prevederile legislației fiscale se interpretează unele prin altele, dând fiecăreia înțelesul ce rezultă din ansamblul legii.

(4) Prevederile legislației fiscale susceptibile de mai multe înțelesuri se interpretează în sensul în care corespund cel mai bine obiectului și scopului legii.

(5) Prevederile legislației fiscale se interpretează în sensul în care pot produce efecte, iar nu în acela în care nu ar putea produce niciunul. Reviste (1)

(6) Dacă după aplicarea regulilor de interpretare prevăzute la alin. (1) - (5), prevederile legislației fiscale rămân neclare, acestea se interpretează în favoarea contribuabilului/plătitorului. Reviste (2), Comentarii expert (3)

Acesta este un fragment din Codul de procedură fiscală din 2015. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Corelarea cu principiul certitudinii impunerii - Horatiu Sasu
Principiul "in dubio contra fiscum" este legiferat începând cu 1 ianuarie 2016. Cu toate acestea, instanțele au aplicat principiul și înainte, corelându-l cu principiul certitudinii impunerii. Pentru o analiză a corelării celor două principii în vederea prevenirii abuzurilor trimitem la principiul certitudinii impunerii, comentat la art. 3 din Codul fiscal, în cazul celebru al contribuabililor care au fost obligați (inițial) să achite TVA retroactiv pentru vânzarea locuințelor ridicate și vândute pe persoană fizică. [ Mai mult... ]

Normele de aplicare aferentelor legilor sau ordonanțelor abrogate mai sunt valabile? - Horatiu Sasu
Conform normelor de tehnică legislativă cuprinse în art. 4 alin. (3) din Legea nr. 24/2000, actele normative date în executarea legilor, ordonanțelor sau a hotărârilor Guvernului se emit în limitele și potrivit normelor care le ordonă. Rezultă așadar, că un act administrativ cu caracter normativ nu mai poate produce efecte după abrogarea legii în temeiul căreia a fost emis. Deși speța din care extragem mai jos concluzia nu are ca obiect un litigiu fiscal, soluția este de interes maxim în contenciosul fiscal: „Raportat la aceste prevederi legale, se constată că H.G. nr. 867/2003, ca act administrativ subsecvent Legii nr. 318/2003 a energiei electrice, nu mai poate produce efecte după abrogarea legii în temeiul căreia a fost emisă. Legea nr. 318/2003 a fost abrogată expres prin Legea nr. 13/2007, care de altfel a prevăzut un termen de 6 luni pentru elaborarea normelor de aplicare” (ICCJ, Secția de contencios administrativ și fiscal, Decizia nr. 230 din 23 ianuarie 2008). Decizia Înaltei Curți face lumină în multe dispute și ne arată ce se întâmplă dacă, totuși, în emiterea unui act administrativ-fiscal, se face referire la o hotărâre de Guvern sau un ordin al Ministrului neabrogat(ă) expres, dar emis(ă) în temeiul legii/ordonanței abrogate... [ Mai mult... ]

Un alt exemplu de aplicare a principiului, cu referire la activitatea independentă - Horatiu Sasu
Unul din criteriile de independență ale activității persoanelor fizice, prevăzut de art. 7 din Codul fiscal, este acela că riscurile inerente activității sunt asumate de către persoana fizică ce desfășoară activitatea. Pentru a îndeplini acest criteriu, persoana fizică (prestator al activității) și beneficiarul ar trebui să menționeze în contract care sunt riscurile aferente activității. Normele la Codul fiscal enumeră incapacitatea de adaptare la timp și cu cele mai mici costuri la variațiile mediului economico-social, variabilitatea rezultatului economic, deteriorarea situației financiare, în funcție de specificul activității.
Având în vedere specificațiile vagi ale Normelor, o soluție este ca părțile să menționeze în contract cele ce spun Normele. Dacă la control ANAF va susține că nu e clară clauza, soluția este aplicarea alineatului pe care îl adnotăm: pentru că formularea nu e clară nici în Codul fiscal și nici în Norme, prevederile legislației fiscale (preluate în contract) se interpretează în favoarea contribuabilului.
[ Mai mult... ]

Un posibil exemplu de aplicare a principiului „in dubio contra fiscum” - Horatiu Sasu
Legislația fiscală abundă în prevederi neclare pentru contribuabil. Una dintre ele – și soluția aferentă pornind de la principiul „in dubio contra fiscum” o analizăm într-un comentariu aferent art 15 alin (2) lit l) Cod fiscal. [ Mai mult... ]

Pot fi de interes:

Codul de Procedură Fiscală:
Raportul Codului de procedură fiscală cu alte acte normative
Principiul legalității
Aplicarea unitară a legislației
Exercitarea dreptului de apreciere
Rolul activ și alte reguli de conduită pentru organul fiscal
Limba oficială în administrația fiscală
Dreptul de a fi ascultat
Obligația de cooperare
Secretul fiscal
Buna credință
Interpretarea legii
Prevalența conținutului economic al situațiilor relevante din punct de vedere fiscal
Eludarea legislației fiscale
Conținutul raportului juridic fiscal
Subiectele raportului juridic fiscal
Împuterniciții
Numirea curatorului fiscal
Obligațiile reprezentanților legali
Nașterea creanțelor și obligațiilor fiscale
Stingerea creanțelor fiscale
Preluarea obligației fiscale
Reviste:
Despre executarea garanției în ultima zi de valabilitate a acesteia
Prietenii contabilității - Senior expert nr. 6/2019
Prietenii contabilității - Senior expert nr. 21/2019
Corelația între art. VII din O.U.G. nr. 29/2020 privind unele măsuri economice și fiscal-bugetare și art. 78 din Codul de procedură fiscală (Legea nr. 207/2015)
Izvoarele dreptului fiscal
Prevederile legislației fiscale neclare se interpretează în favoarea contribuabilului
Răspunderea membrilor organelor de administrare ale societății insolvabile și insolvente
;
se încarcă...